AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Tipoloxía

Cartel do encontro de primavera 2012 do FMI

 

Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD) defínese como o fluxo proporcionado por organismos oficiais (gobernos estatais, locais, etc.) dirixido a países que figuran na lista de receptores do Comité de Axuda ao Desenvolvemento (CAD) e, que promove o desenvolvemento e cumpre unha serie de criterios de concesionalidade. O devandito fluxo pode realizarse directamente aos países receptores ou a través de institucións multilaterais de desenvolvemento con destino a estes países. Isto dá lugar a diferentes modos de canalizar a axuda, así podemos estar a falar de:

Axuda Multilateral: A axuda Oficial para Desenvolvemento (AOD) que se destina a Organismos Multilaterais de Desenvolvemento (OMUDES) en forma de contribucións xerais ao seu orzamento sexan estas obrigatorias ou voluntarias.

Axuda Bilateral: Temos dous tipos de axuda bilateral:

  • A AOD que se destina de xeito directo polo país doador a un país socio, xa sexa a través das súas institucións ou apoiándose noutra serie de actores (ONGD, cooperación delegada a outros países, partenariados, empresas, etc.).
  • A AOD que sendo bilateral se canaliza a fondos ou programas de OMUDES, dos cales se coñece a súa asignación sectorial e/ou xeográfica, coñecida como Multibilateral. Quedan polo tanto excluídas as contribucións xerais.