AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Subdirección Xeral de Planificación e Coherencia de Políticas

Visita del Médico Académico a una familia beneficiada de las consultas médicas interculturales en la Comunidad de Sica Sica.

 

Á Dirección Xeral de Políticas de Desenvolvemento Sustentable (DXPOLDES), a través da Subdirección Xeral de Planificación e Coherencia de Políticas, correspóndelle a elaboración do Plan Director da Cooperación Española (cuadrienal) e a planificación anual para a súa aplicación; a elaboración e seguimento das políticas sectoriais e transversais de desenvolvemento; e das estratexias bilaterais e multilaterais, de acordo cos principios internacionais de eficacia da axuda.

Estas son as áreas funcionais a través das que realiza a súa actuación: