AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Seguridade Alimentaria e Medio Ambiente

Man de raza negra sobre a que caen grans de trigo

 

Seguridade Alimentaria

A agricultura, a seguridade alimentaria e nutricional e o desenvolvemento rural foron considerados sectores claves nas políticas españolas de cooperación para o desenvolvemento. Segundo a Organización de Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) máis de 800 millóns de persoas no mundo padecen fame e desnutrición. Actualmente enfrontámonos ao reto de satisfacer a crecente demanda de alimentos dunha poboación que acadará os 9.000 millóns en 2050. Ademais,  existen novas e serias ameazas para a agricultura, como o cambio climático e a xestión irresponsable dos recursos naturais (auga, terra, biodiversidade), ou a volatilidade dos prezos dos produtos agroalimentarios (crise do 2008).

As nosas funcións principais son:

Medio Ambiente

Os retos ambientais adquiriron hoxe unha importancia maior. A Comunidade Internacional alertou durante os últimos anos que o cambio climático e o desenvolvemento sostible son un dos maiores retos aos que nos enfrontamos na actualidade. Así, o cambio climático, a acelerada perda de biodiversidade ou a desertización ameazan a seguridade alimentaria global, a saúde humana e mesmo a seguridade e a paz. A protección da natureza é un reto ao que un mundo globalizado ten que responder con enfoques e estratexias comúns, investimentos crecentes e metodoloxías innovadoras.

Neste contexto, o desenvolvemento humano sostible postúlase como a posible resposta. A súa idea fundamental é que é imposible resolver os problemas se non se abordan conxuntamente os desequilibrios sociais, a desigualdade económica estrutural ou o sistema de institucións políticas cos de índole ambiental.

A protección do medio ambiente é unha das áreas máis estratéxicas para multiplicar resultados. De feito, foi unha das prioridades da nosa cooperación internacional dende os seus inicios. Para iso, as nosas principais funcións son:

  • Elaboramos as directrices básicas para o posicionamento de España nos temas de sostibilidade ambiental na axenda internacional e na planificación nacional da política de cooperación.
  • Seguimos e participamos en iniciativas globais, sobre todo do PNUMA, o Cumio de Río +20 e o seu seguimento, ou os distintos procesos e acordos internacionais sobre o cambio climático e desenvolvemento.

Coordinamos os actores españois na definición de políticas de desenvolvemento e sostibilidade ambiental, respectando as respectivas competencias (MAGRAMA, Oficina de Cambio Climático, AECID, sociedade civil…)