AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Quen canaliza a axuda

A axuda que destinan os actores oficiais a accións de desenvolvemento pode chegar aos países socios a través de distintos tipos de entidades canalizadoras.  Estas entidades poden ser internacionais, nacionais ou locais e, clasifícanse en varios grandes grupos.

Canalización de Cooperación Española

  • Oreganismos Multilaterais: 57%
  • ONGDs e Sociedade Civil: 15%
  • Partenariados e Redes: 0%
  • Outras entidades: 4%
  • Entidades Públicas: 23%
  • Universidades: 1%

Dentro das entidades privadas destaca o sector das entidades sen ánimo de lucro, onde se inclúen as Organizacións Non Gobernamentais de Desenvolvemento (ONGD) e a sociedade civil.  As restantes entidades agrúpanse en partenariados público-privados e redes e, Outras entidades.

Na seguinte táboa detallamos os principais grupos de entidades canalizadoras.

 

ENTIDADES CANALIZADORAS DA AXUDA
 

Sector Público

  Entidade pública española

  Entidade pública do país socio

  Cooperación delegada a outro país doador (Norte-Norte-Sur)

  Cooperación triangular con outro país socio (Norte-Sur-Sur)

302.040.289

153.475.416

148.536.266

0

0

ONGD e Sociedad Civil

 ONGD Internacional

 ONGD española

 ONGD do país socio

 Outra entidade sen ánimo de lucro española

 Outra entidade sen ánimo de lucro do país socio

196.529.990

8.316.086

154.316.840

5.248.560

23.522.920

5.125.583

Partenariado Público-Privado e Redes

6.456.131

Organismos Multilaterais

  Naciones Unidas

  Unión Europa

  Grupo Banco Mundial

  Organización Mundial do Comercio

  Bancos Rexionais de Desenvolvemento

  Outros Organismos Multilaterais

1.011.406.708

106.953.200

819.619.352

21.984.078

0

10.752.668

52.097.409

Outras Entidades

  Universidade pública española

  Universidade pública do país socio

  Universidade ou centro de investigación privado

  Entidade con ánimo de lucro española (empresa/consultora, etc.)

  Entidade con ánimo de lucro no país socio (empresa/consultora, etc.)

  Outra entidade

64.441.594

11.709.830

283.544

286.892

1.396.279

0

89.628.893

Total AOD bruta en 2015 (euros)1.623.273.336

 

Para saber máis