AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Prioridades geográficas

No período 2013-2016, de acordo ao aprobado no IV Plan Director da Cooperación Española, España concentrará a acción da súa cooperación en 23 Países de Asociación repartidos entre América Latina, Norte de África e Oriente Medio e a África Subsahariana.

Fonte: Info@OD 2016

  Países de Asociación Menos Avanzados    Países de Asociación de Renta Media    Países de Cooperación Avanzada

Países de Asociación Menos Avanzados

Países de Cooperación Avanzada