AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Nixer

Bandeira de Niger país prioritario da Cooperación Española
 
Evolución da AOD 2011-2013: 2011, 20 millones de euros; 2012, 5,2 millones de euros, e 2013, 4,4 millones de euros.Financiamento por entidades públicas dos desembolsos realizados: Administración Xeneral do Estado 90%, Universidades 0%, Entidades Locais 5% e Comunidades Autónomas 5 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destino por sectores de actuación - Desembolsos AOD (euros)
 
SECTORES PRIORIZADOS
2014
2015
2015%

Infraestructuras e Servizos Sociais

 Educación

 Saúde

 Prog. Pol. e saúde sexual e reprodutiva

 Auga e Saneamento

 Goberno e Sociedade Civil

 Inst. para a igualdade das mulleres

 Outros Servizos Sociais

5.304.472

80.000

3.862.800

625.000

110.635

601.036

-

25.000

2.955.919
-
1.908.000
625.000
250.000
138.919
-
34.000

44,10%

-

28,47%
9,32%
3,73%
2,07%
-
0,51%

Infraestrutura e Servizos Económicos

14.368

3.5920,05%
Sectores Produtivos4.257.7371.329.93919,84%

Multisectorial

  Protección Xeral do Medio Ambiente

  Outros Multisectorial

165.555

165.555

-

-

-

-

-

-

-

Subministro bens e axuda xeral a programas 1.225.0001.325.00019,77%
Actividades relacionadas coa Débeda---
Axuda de Emerxencia 2.175.0001.050.00015,67%
Custos Administrativos---
Axuda a Refuxiados no País Doador -38.3340,57%
Sen Especificación / Non Clasificados

  Accions no identificades

  Sensibilización / educación para o desenvolvemento 
-
-
-

-

-

-

-
-
-
Total AOD bilateral bruta destinada ao país 13.142.1326.702.785100%
 
ORIENTACIONES SECTORIAIS / ORIENTACIÓN AOS ODM
2011
2012
2013
Servizos sociais básicos11,86%39,72%4,16%