AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Nicaragua

 Bandeira de Nicaragua, país prioritario da Cooperación Española
 
Evolución da AOD 2011-2013: 2011, 46 millones de euros;  2012,  15 millones de euros, e 2013, 21 millones de euros.Financiamento por entidades públicas dos desembolsos realizados: Administración Xeneral do Estado 57%, Universidades 1%, Entidades Locais 9% e Comunidades Autónomas 33 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destino por sectores de actuación - Desembolsos AOD (euros)
 
SECTORES PRIORIZADOS
2014
2015
2015%

Infraestructuras e Servizos Sociais

 Educación

 Saúde

 Prog. Pol. e saúde sexual e reprodutiva

 Auga e Saneamento

 Goberno e Sociedade Civil

 Inst. para a igualdade das mulleres

 Outros Servizos Sociais

9.005.139

1.718.764

495.210

542.886

1.395.960

4.038.912

-

813.404

6.771.252
1.605.250
980.017
231.169
1.033.549
2.055.562
-
926.936

73,34%

17,39%

9,83%
2,50%
11,19%
22,26%

-

10,04%

Infraestrutura e Servizos Económicos

54.897

292.051 3,16%
Sectores Produtivos 1.688.254 1.515.352 16,41%

Multisectorial

  Protección Xeral do Medio Ambiente

  Outros Multisectorial

495.750

14.960

480.844

523.157
6.415
516.742

5,67%

0,07%

5,60%

Subministro bens e axuda xeral a programas  - - -
Actividades relacionadas coa Débeda - - -
Axuda de Emerxencia  26.000 107.025 1,16%
Custos Administrativos - 6.075 0,07%
Axuda a Refuxiados no País Doador  - 15.304 0,17%
Sen Especificación / Non Clasificados

  Accions no identificades

  Sensibilización / educación para o desenvolvemento
31.691
31.691
-
2.810
2.810
-
0,03%
0,03%
-
Total AOD bilateral bruta destinada ao país  11.301.733 9.233.028  100%
 
ORIENTACIONES SECTORIAIS / ORIENTACIÓN AOS ODM
2011
2012
2013
Servizos sociais básicos 7,73% 18,31% 14,95%

 

 

Para saber máis

Para saber máis