AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Malí

Bandeira de Mali país prioritario da Cooperación Española
 
Evolución da AOD 2011-2013: 2011, 15 millones de euros; 2012, 11 millones de euros, e 2013, 15 millones de euros.Financiamento por entidades públicas dos desembolsos realizados: Administración Xeneral do Estado 72%, Universidades 0%, Entidades Locais 3% e Comunidades Autónomas 25 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destino por sectores de actuación - Desembolsos AOD (euros)
 
SECTORES PRIORIZADOS
2014
2015
2015%

Infraestructuras e Servizos Sociais

 Educación

 Saúde

 Prog. Pol. e saúde sexual e reprodutiva

 Auga e Saneamento

 Goberno e Sociedade Civil

 Inst. para a igualdade das mulleres

 Outros Servizos Sociais

6.664.229

42.028

933.288

1.610.137

1.173.710

323.161

-

634.087

4.137.478
358.597
1.348.626
16.000
1.123.485
110.620
-
299.922

43,46%

3,77%

14,17%

0,17%
11,80%
1,16%
-
3,15%

Infraestrutura e Servizos Económicos

-

--
Sectores Produtivos2.252.4832.457.32825,81%

Multisectorial

  Protección Xeral do Medio Ambiente

  Outros Multisectorial

-

-

-

627.770
2.770
625.000

6,17%

0,01%

6,17%

Subministro bens e axuda xeral a programas 330.000103.4611,09%
Actividades relacionadas coa Débeda---
Axuda de Emerxencia 1.977.3671.700.00017,86%
Custos Administrativos---
Axuda a Refuxiados no País Doador -489.3445,14%
Sen Especificación / Non Clasificados

  Accions no identificades

  Sensibilización / educación para o desenvolvemento 
159.240
159.240
-
4.491
4.491
-
0,05%
0,05%
-
Total AOD bilateral bruta destinada ao país 11.383.3219.519.875100%
 
ORIENTACIONES SECTORIAIS / ORIENTACIÓN AOS ODM
2011
2012
2013
Servizos sociais básicos26,08%31,79%21,64%