AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Info@OD: Axuda en cifras

Info@od é unha aplicación informática para poder realizar consultas sobre datos de Axuda Oficial ao Desenvolvemento da Cooperación Española.

O obxectivo principal é facer esta información máis accesible á poboación.

Para alcanzar estes obxectivos Info@od conta con distintos módulos interrelacionados entre si:

  • Info@od analista: Ferramenta de libre acceso, que permite realizar buscas e análises dos datos da AOD española de forma áxil e transparente. Permite crear táboas e informes en función dos parámetros fixados na consulta. Está orientada a usuarios con formación ou coñecementos en cooperación internacional que queiran afondar na análise da información pero pode tamén ser utilizada polo público en xeral para a realización de informes sinxelos.
  • Cooperación en cifras: Ferramenta de libre acceso, que proporciona información xeral sobre a AOD española. Búscase que sexa un portal intuitivo e dinámico, que achegue a información da Cooperación Española á poboación en xeral.  O devandito módulo está en desenvolvemento e, espérase que estea dispoñible ao longo do ano 2014.
  • Info@od informante: Plataforma de acceso restrinxido para a recollida de información dos proxectos de cooperación internacional. Actualmente proporcionan datos a través desta plataforma todos os actores oficiais (Ministerios, Comunidades Autónomas, FEMP e universidades públicas) así como algunhas universidades privadas. Este módulo é o que nutre de información e datos a Info@OD analista e Info@od divulgativo.

Módulos Info@OD

  1. Divulgativo
  2. Analista
  3. Informante

Para saber máis