AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Fondo para o logro dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio

 

Logotipo do Fondo ODM do que participa a Cooperación Española

Fondo para o logro dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (F-ODM) xorde do acordo entre o Goberno de España e Nacións Unidas, a través do PNUD (Programa de Desenvolvemento das Nacións Unidas), para mellorar as condicións de vida de miles de persoas en todo o mundo que se encontran en situación de pobreza extrema. Na actualidade, está considerado como un dos maiores instrumentos de cooperación internacional para o avance cara aos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) e a maior contribución realizada por un só doador para este propósito na historia do sistema de Nacións Unidas.

Tras cinco anos de funcionamento, este fondo financiou 130 programas conxuntos en 50 países de todo o mundo destinados a avalar os gobernos nacionais, autoridades locais e organizacións da sociedade civil nos seus esforzos para erradicar a pobreza e a desigualdade a través da experiencia e a acción coordinada sobre o terreo de máis de 27 axencias de Nacións Unidas. Cada programa conxunto involucra unha media de cinco Axencias de Nacións Unidas. Este enfoque coordinado é replicado a nivel gobernamental en cada país coa participación de varios ministerios e gobernos locais para a execución dos programas.

Datos de administración do Fondo

	Imaxe dun mapa mundial coa distribución dos proxectos do Fondo ODM nos diferentes países

O traballo desenvolvido polo Fondo ODM divídese nas seguintes oito ventás temáticas:

Na sección, Cambiando vidas: o impacto da Cooperación, recóllense os testemuños de persoas cuxas vidas se transformaron grazas ao traballo do Fondo ODM.

Máis información:

Facebook

Twitter: @MDGFund

You Tube

Wiki