AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Eficacia e Coherencia

Alumnos dun taller en Chureca, Proxecto da Cooperación Española

 

Cooperación Española está firmemente comprometida coa axenda de eficacia do desenvolvemento, demostrado claramente a través da súa participación activa no mesmo proceso de conformación desa axenda desde a Declaración de París (2005) ata a Alianza Global de Busan (2011), por destacar recentes fitos clave internacionais e mediante os seus principais documentos de planificación e política de cooperación.

Así, se analizan as distintas alternativas, poñendo en práctica aquelas que mellor aseguran unha cooperación de calidade e considerando as restricións que impón a conxuntura actual e a súa complexidade intrínseca. A Cooperación Española avanzou na integración dos estándares internacionais sobre eficacia do desenvolvemento en todo o proceso de planificación.

Traballamos polo cumprimento dos principios de eficacia e planificación a través dos Marcos de Asociación País (MAP), os Acordos de Asociación Estratéxica con OMUDES e a Programación Operativa da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID).

Aliñamos a nosa política e acción en consonancia coas políticas emanadas de organizacións como a Unión Europea, a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) e Nacións Unidas.

Encargámonos do impulso de la axenda de eficacia e da súa coordinación con outros actores da Cooperación Española, especialmente con outros Ministerios. Un traballo que se plasma bianualmente no Informe de Coherencia da Política de Cooperación Española.
 

Para saber máis

¿Que está a ocorrer?