AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Educación

A poucos meses de finalizarse o prazo fixado polos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, todos os foros internacionais da educación celebran os grandes avances experimentados dende o ano 2000. Segundo cifras do Global Partnership for Education, dende entón accederon á escola 19 millóns máis de nenos, capacitouse preto de medio millón de profesores, e habilitáronse 37.000 novas aulas, nas que se utilizan os 218 millóns de libros de texto que se imprimiron.  Tamén, nas escolas de moitos destes países producíronse sensibles avances na paridade de xénero, onde o número de nenas estudando se equiparou ao de nenos.

Non obstante, os mesmos foros coinciden en afirmar que aínda quedan 57 millóns de menores de 15 anos fóra das aulas, moitos deles por falta de infraestruturas, por problemas xeográficos ou por vivir en países fráxiles ou afectados por conflitos. E ademais, o ensino que reciben dista moito de posuír a calidade mínima para que o seu paso pola educación básica lles permita conseguir os obxectivos escolares, sociais e laborais necesarios para realizarse plenamente. Segundo o último informe de seguimento do programa Educación para Todos de UNESCO, para finais de 2015 aínda serán necesarios 1,6 millóns de profesores nos países en desenvolvemento.

Clase de nenas musulmásNeste ámbito a Cooperación Española ten como principal cometido colaborar cos seus países socios no establecemento dunha educación básica de calidade, dirixida aos colectivos máis desfavorecidos dende un enfoque propedéutico que facilite o acceso á vida social e laboral.  Entendida como un servizo básico, a nosa cooperación internacional traballa para que a educación nos países en desenvolvemento se constrúa dende a participación activa da sociedade, a través dos seus colectivos e institucións representativas, e ofrece para iso a experiencia adquirida en iniciativas mundialmente recoñecidas, como os Programas de Alfabetización e Educación Básica de Adultos (PAEBA) ou o Programa de Escolas Taller.

Desta forma, colaboramos nestes países na posta en marcha dos seus sistemas educativos ou fortalecemos os existentes, poñendo especial coidado na calidade, o acceso universal e equitativo e a inclusión. E facémolo de acordo cos principios de harmonización e corresponsabilidade con outros doadores, coas organizacións da sociedade civil e as institucións privadas.

As nosas funcións no traballo da cooperación internacional para o sector educativo consisten en:

  • Desenvolvemento das directrices que a nosa política de cooperación educativa pon en práctica, mediante programas e iniciativas para a mellora e o fortalecemento dos sistemas educativos dos nosos países socios; así como na sensibilización da sociedade española respecto á crítica situación mundial, mediante actividades de educación para o desenvolvemento que se realizan nos nosos colexios.
  • Participación conxunta con outros actores españois, entidades públicas rexionais e locais, e organizacións da sociedade civil no deseño, planificación, seguimento e financiamento de propostas educativas executadas sobre o terreo nos mesmos países en desenvolvemento.
  • Aliñamento a través da colaboración, participación e financiamento de organismos internacionais como UNESCO, os seus institutos especializados e a súa Oficina Rexional para América Latina e o Caribe (OREALC); a Alianza Mundial pola Educación (GPE), UNICEF, a OEI e outros especializados na cooperación internacional en educación.

En palabras do actual Secretario Xeral de Nacións Unidas, a educación “é o mellor e máis sinxelo investimento que as nacións poden facer para construír sociedades prósperas, saudables e equitativas. A educación desencadea o potencial humano nos individuos e as sociedades para resolver os problemas actuais, enfrontar os retos do mañá e vivir nun mundo libre de pobreza, [porque cando] poñemos a educación en primeiro lugar, podemos reducir a pobreza e a fame, poñer fin ao dispendio de potencialidades e esperar sociedades máis fortes e mellores para todos.”