AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Ecuador

Bandeira de Ecuador, país prioritario da Cooperación Española
 
Evolución da AOD 2011-2013: 2011, 30 millones de euros; 2012, 19 millones de euros, e 2013, 19 millones de euros.Financiamento por entidades públicas dos desembolsos realizados: Administración Xeneral do Estado 61%, Universidades 1%, Entidades Locais 7% e Comunidades Autónomas 31 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destino por sector de actuación - Desembolsos AOD (euros)
 
SECTORES PRIORIZADOS
2014
2015
2015%

Infraestructuras e Servizos Sociais

 Educación

 Saúde

 Prog. Pol. e saúde sexual e reprodutiva

 Auga e Saneamento

 Goberno e Sociedade Civil

 Inst. para a igualdade das mulleres

 Outros Servizos Sociais

2.790.275

234.417

115.828

1.640

355.866

1.385.750

-

676.763

1.837.660
478.952
56.873
281.177
103.060
841.696
-
75.900
27,27%
7,11%
0,84%
4,17%
1,53%
12,49%
-
1,13%

Infraestrutura e Servizos Económicos

27.664

41.3780,61%
Sectores Produtivos4.291.7323.605.62253,50%

Multisectorial

  Protección Xeral do Medio Ambiente

  Outros Multisectorial

649.281

262.462

386.819

1.007.949

669.170

338.778

14,95%
9,93%
5,03%
Subministro bens e axuda xeral a programas ---
Actividades relacionadas coa Débeda---
Axuda de Emerxencia 256.5994.1720,06%
Custos Administrativos2.33010.5000,16%
Axuda a Refuxiados no País Doador 36.50028.9290,43%
Sen Especificación / Non Clasificados

  Accions no identificades

  Sensibilización / educación para o desenvolvemento
25.000
25.000
-
203.782
203.782
-
3,02%
3,02%
-
Total AOD bilateral bruta destinada ao país 8.079.3836.739.994100%
 
ORIENTACIONES SECTORIAIS / ORIENTACIÓN AOS ODM
2011
2012
2013
Servizos sociais básicos6,59%3,76%2,70%