AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Consultas técnicas

É un servizo de colaboración entre todos os actores da Cooperación Española e todas aquelas entidades públicas ou privadas, relacionadas coa cooperación ao desenvolvemento polo que se pode solicitar asesoría técnica, acompañamento ou mesmo socios para implementar determinadas actuacións, co obxectivo de promover tanto a aprendizaxe coma a xeración de sinerxías e evitar duplicidades no sistema.

Por exemplo: unha entidade que vaia iniciar un proxecto, pode contactar coa coordinación da Cooperación Española, enchendo o formulario que aparece debaixo, para buscar socios nunha determinada zona ou con experiencia na área.

Tamén este servizo pode ser aproveitado polo sector privado para potenciar as súas políticas de Responsabilidade Social Corporativa dirixidas á cooperación ao desenvolvemento. Poderán acceder a recursos de información e coñecemento que poidan ser de interese a través do envío do formulario, indicando neste que a consulta se dirixe á “Área de desenvolvemento económico de SGCID”.