AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Coherencia de políticas

 

O principal axente que debe velar pola Coherencia en Políticas para o Desenvolvemento (CPD) é a propia Administración nos seus diferentes niveis (estatal, rexional, local) buscando as maiores sinerxías posibles entre a política pública e a acción doutros axentes (como as empresas) con grandes posibilidades para lograr impactos positivos nos obxectivos de desenvolvemento. Tomando como referencia as propostas da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) e a Unión Europea, os organismos máis avanzados conceptualmente en CPD, traballaremos progresivamente en cinco desafíos globais en materia de CPD: seguridade alimentaria, comercio e evasión fiscal, inmigración, seguridade, e cambio climático. Inicialmente centrarémonos, sen abandonar os restantes, en materia económica (comercio, investimento estranxeiro, débeda externa) e evasión fiscal. A CPD propugna por facer da cooperación internacional para o desenvolvemento unha política estratéxica, con perfil propio e con capacidade de incidencia na comunidade internacional.

 Muller africana sostendo verticalmente no aire un pau moi longoCentrarémonos en:

1. Aumentar a comprensión dentro da Administración e resto de actores sobre o concepto de CPD.

2. Mellorar a análise da CPD, seguimento de avances e difusión de evidencias:  é necesario reforzar a capacidade de análise e xestión do impacto que a actividade internacional (tanto Axuda Oficial ao Desenvolvemento, AOD, como non necesariamente financiadas con AOD) poidan ter no desenvolvemento dos nosos socios. A reactivación da Rede de puntos focais sobre CPD como medio privilexiado para identificar as accións máis relevantes en materia de CPD, e os posibles puntos de conflito é unha prioridade nesta materia.

3. Para asegurar a suficiente capacidade de análise, a Secretaría Xeral de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (SGCID) reforzará os medios existentes capitalizando recursos externos ao Goberno.

4. Mellorar a coordinación de actores en sede, en terreo e entre ambos os dous para unha axeitada abordaxe da CPD.