AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Avaliación da Cooperación Española

É unha función que comparte a visión da Cooperación Española da consecución dun mundo no que as persoas sexan postas en primeiro lugar, no que non se deixe a ninguén detrás, no que a prosperidade sexa compartida por todos, que respeta e conserva o planeta, no que se consolida e se construe a paz basada na xustiza e no que traballamos xuntos e asociados para construilo. Neste sentido, a avaliación é un medio para xerar aprendizaxes que permitan mellorar a eficacia e a calidade do noso sistema de cooperación. Ademais, a avaliación contribúe á transformación da realidade e proporciona elementos para a transparencia e a rendición de contas.

Co obxetivo de acadar unha avaliación mais influinte que repercuta na mellora da Cooperación Española, a unidade central de avaliación do sistema de cooperación española é a División de Avaliación e Xestión do Conocemento, que dependendo da DGPOLDES, leva a cabo as seguintes tarefas:

Lupa enfocando sobre globo terráqueo o continente americano

Establecer o marco xeral para o desenvolvemento das avaliacións: co obxectivo de ser más eficientes e fomentar a calidade das avaliacións procedeuse á revisión da Política de Avaliación da Cooperación Española, na que participaron todos os actores da Cooperación Española. Tamén se coordina a elaboración do Plan Bienal de avaliacións.

Xestionar avaliacións: xestiona avaliacións centralizadas, participa en avaliacións conxuntas con outros doadores e xestiona o coñecemento derivado das mesmas mediante a elaboración de bases de datos e sistematización dos achados, difunde os resultados das avaliacións que xestiona e proporciona seguimento á toma de decisións.

Fomentar a cultura de avaliación: contribúe a esta mediante a organización e participación en espazos nos que se fomente a aprendizaxe e o intercambio de experiencias de avaliación.

Fortalecemento das capacidades de avaliación do sistema e nos países socios: promove accións formativas, elabora documentos de referencia e proporciona asesoramento.

Forma parte de redes internacionais de avaliación, como EVALNET (a rede de avaliación do Comité de Axuda ao Desenvolvemento, CAD), EVALPARTNERS (rede internacional para o fortalecemento das capacidades nacionais de avaliación) e ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action).

Contacto: evaluacion-dgpoldes@maec.es

Nota: Documento para a Cesión dos dereitos de transformación, tradución, reprodución e comunicación pública de documentos á SGCID para a súa difusión.

Para saber máis