AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Aprendizaxe e mellora

Alumnos dun colexio en clase no Valle Sisa San Martín, proxecto da Cooperación Española

 

A aprendizaxe e a mellora son uns dos elementos fundamentais para promover o avance da Cooperación Española e propiciar o cambio nos países onde actuamos. Aínda que se teñen experimentaron avances en moitos sentidos, aínda nos queda moito camiño por percorrer para equipararnos aos países do noso ámbito.

A Cooperación Española conta con diferentes fontes de coñecemento, que comprende os seguintes ámbitos:

  • A xestión da información mediante sistemas que garantan a accesibilidade, fiabilidade e actualización da información.
  • A avaliación orientada á mellora continua.
  • A xeración de coñecementos referidos á realidade dos problemas do desenvolvemento mediante investigacións e estudos do desenvolvemento.
  • O seguimento vinculado a resultados de desenvolvemento.