AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Actores oficiais

Denominamos actores oficiais a todos os organismos públicos que realizan cooperación. Están incluídos os Ministerios, as comunidades autónomas, as entidades locais e as universidades públicas.

No gráfico, móstrase a evolución da axuda dos diferentes actores durante os últimos catro anos. Aínda que a nivel absoluto a AOD se reduciu de xeito significativo, proporcionalmente, mantívose a achega dos distintos actores.

Evolución da AOD dos Actores Españois

Para saber máis