OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Politiken koherentzia

Garapenerako Politiken Koherentziaren (CPD) alde egin behar duen eragile nagusia Administrazioa bera da, haren maila ugarietan (estatukoa, eskualdekoa, tokikoa), politika publikoaren eta beste eragile batzuen (enpresak, adibidez) ekintzaren artean ahalik eta sinergia gehien bilatuz eta garapenaren helburuetan eragin positiboak lortzeko aukera handiekin. Garapeneko Politiken Koherentzian kontzeptu mailan aurreratuen daudenak izanik, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearen (ELGA) eta Europar Batasunaren proposamenak erreferentziatzat hartuta, CPD arloan bost erronka orokor landuko ditugu pixkanaka: elikadura-segurtasuna, merkataritza eta zerga-iruzurra, immigrazioa, segurtasuna eta klima-aldaketa. Hasiera batean, gainerakoak albo batera utzi gabe, gai ekonomikoetan (merkataritza, atzerriko inbertsioa, kanpo zorra) eta zerga-iruzurrean oinarrituko gara. CPDk garapenerako nazioarteko lankidetza politika estrategiko bihurtu nahi du, profil propioarekin eta nazioarteko komunitatean eragina izateko gaitasunarekin.

 Afrikako emakume bat airean bertikalean makila oso luzea eustenHauetan oinarrituko gara:

1. CPD kontzeptuaren inguruan Administrazioaren barruan eta gainerako eragileen artean ulermena areagotzea.

2. CPDren analisia hobetzea, aurrerapenen jarraipena eta ebidentzien hedapena: Ezinbestekoa da analisi-gaitasuna eta nazioarteko jarduerak (Garapenerako Laguntza Ofiziala, AOD, zein AODk finantzatutakoak ez direnak) gure kideen garapenean izan dezakeen eraginaren kudeaketa indartzea. CPDri buruzko foku-puntuen sarea berraktibatzea CPD arloan garrantzitsuenak diren ekintzak identifikatzeko bitarteko pribilegiatua delako. Horrez gain, arlo horretan gatazka-puntu posibleak identifikatzea ere lehentasuna da.

3. Analisi-gaitasun nahikoa bermatzeko, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak (SGCID) dauden bitartekoak indartuko ditu Gobernuari kanpoko baliabideak kapitalizatuta.

4. Eragileen arteko koordinazioa hobetzea egoitzan, eremuan eta bien artean CPD behar bezala lantzeko.