OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Nola egiten dugu lan

Espainiako borondatezko lankide bat, Asiako haur batzuekin eserita, ikastetxe bateko mahai batean.

 

Espainiako Lankidetzak konpromiso sendoa du egiten dituen jardueren eragina hobetzeko, eta aldi berean, beste emaile batzuetatik bereiziko duen profil propioa sortzeko eta hura indartzeko.

Horretarako, gure inguruneko beste emaile batzuen urratsei jarraituta, garapenaren erronkei modu eraginkorragoan erantzuteko lankidetza modernoagoaren bidean jarriko duten arlo berritzaile batzuk sartzeaz gain, apustu garbia egin behar du orain arte ia landu ez diren arloak lantzeko, esaterako, ezagutzaren kudeaketa eta ikaskuntzaren kultura, gardentasuna eta emaitzak azaltzea. Arlo horietan aurrera eginda, erabaki estrategikoak hobeto hartzen eta plangintzaren prozesua hobetzen hasi ahal izango dugu, garapenaren emaitzetara bideratutako kudeaketarantz aurrera eginez. Horrek guztiak eraginkortasunaren eta kalitatearen agendaren eta haren irisenean dauden etengabeko zabaltzeen iraunkortasuna bermatzeko erakundeen oinarriak ezarriko ditu, eta laguntzaren eraginkortasuna handitzeko, garapenerako politiken koherentzia-printzipioa (CPD) osagarria izango da. Hain zuzen ere, politiken arteko sinergiak sortu nahi ditu, lankidetzaren eta garapenaren helburuetatik harago.

Jarraian, bloke honetan arlo horiek guztiak zehatzago datoz deskribatuta.