OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Nikaragua

Nikaraguako bandera, Espainiako Lankidetzaren lehentasunezko herrialdekoa

Egindako ordinketen finantzaketa erakunde publikoen arabera grafikoa: Estatuko Administrazio Orokorra 57%, Unibertsitateak 1%, Tokiko Erakundeak 9% eta Komunitate Autonomoak 33%.AODren bilakaera 2011-2013 grafikoa: 2011, 46 Milloi euro;  2012,  15 Milloi euro, eta 2013, 21 Milloi euro.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Helmuga jarduera-sektorearen arabera - Ordainketen AOD (euroa)

 
LEHENTASUNA DUTEN SEKTOREAK
2014
2015
2015%

Azpiegiturak eta gizarte-zerbitzuak

  Hezkuntza

  Osasuna 

  Prog. Pol. eta ugalketarako osasunaren

  Ura eta saneamendua

  Gobernua eta gizarte zibila

  Emakumeen berdintasunaren erakunde eta antolakundeak

  Beste gizarte-zerbitzu

9.005.139

1.718.764

495.210

542.886

1.395.960

4.038.912

-

813.404

6.771.252
1.605.250
980.017
231.169
1.033.549
2.055.562
-
926.936

73,34%

17,39%

9,83%
2,50%
11,19%
22,26%

-

10,04%

Azpiegiturak eta zerbitzu ekonomikoak

54.897

292.051 3,16%
Produkzio-sektoreak 1.688.254 1.515.352 16,41%

Sektore anitzekoa

  Ingurumenaren babes orokorra

  Sektore anitzeko beste batzuk

495.750

14.960

480.844

523.157
6.415
516.742

5,67%

0,07%

5,60%

Ondasunen horniketa eta programei laguntzea - - -
Zorrarekin lotutako jarduerak - - -
Larrialdiko laguntza 26.000 107.025 1,16%
Emaileen kostu administratiboak   - 6.075 0,07%
Emaile diren herrialdean errefuxiatutakoei laguntza - 15.304 0,17%

Zehaztu gabe / Sailkatu gabe

  Identifikatu gabeko ekintzak

  Sentsibilizazioa / garapenerako hezkuntza

31.691
31.691
-
2.810
2.810
-
0,03%
0,03%
-
Herrialdera bideratutako aldebiko AOD gordina, guztira 11.301.733 9.233.028  100%
 
SEKTOREKAKO ORIENTAZIOAK / ODMETARAKO ORIENTAZIOA
2011
2012
2013
Oinarrizko gizarte-zerbitzuak 7,73% 18,31% 14,95%

 

 

Gehiago jakiteko

Gehiago jakiteko