OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Niger

Nigerko bandera, Espainiako Lankidetzaren lehentasunezko herrialdekoa

Egindako ordinketen finantzaketa erakunde publikoen arabera grafikoa: Estatuko Administrazio Orokorra 90%, Unibertsitateak 0%, Tokiko Erakundeak 5% eta Komunitate Autonomoak 5%.AODren bilakaera 2011-2013 grafikoa: 2011, 20 Milloi euro; 2012, 5,1 Milloi euro, eta 2013, 4,4 Milloi euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmuga jarduera-sektorearen arabera - Ordainketen AOD (euroa)

 

LEHENTASUNA DUTEN SEKTOREAK
2014
2015
2015%

Azpiegiturak eta gizarte-zerbitzuak

  Hezkuntza

  Osasuna 

  Prog. Pol. eta ugalketarako osasunaren

  Ura eta saneamendua

  Gobernua eta gizarte zibila

  Emakumeen berdintasunaren erakunde eta antolakundeak

  Beste gizarte-zerbitzu

5.304.472

80.000

3.862.800

625.000

110.635

601.036

-

25.000

2.955.919
-
1.908.000
625.000
250.000
138.919
-
34.000

44,10%

-

28,47%
9,32%
3,73%
2,07%
-
0,51%

Azpiegiturak eta zerbitzu ekonomikoak

14.368

3.5920,05%
Produkzio-sektoreak4.257.7371.329.93919,84%

Sektore anitzekoa

  Ingurumenaren babes orokorra

  Sektore anitzeko beste batzuk

165.555

165.555

-

-

-

-

-

-

-

Ondasunen horniketa eta programei laguntzea1.225.0001.325.00019,77%
Zorrarekin lotutako jarduerak---
Larrialdiko laguntza2.175.0001.050.00015,67%
Emaileen kostu administratiboak  ---
Emaile diren herrialdean errefuxiatutakoei laguntza-38.3340,57%

Zehaztu gabe / Sailkatu gabe

  Identifikatu gabeko ekintzak

  Sentsibilizazioa / garapenerako hezkuntza

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Herrialdera bideratutako aldebiko AOD gordina, guztira13.142.1326.702.785100%
 
SEKTOREKAKO ORIENTAZIOAK / ODMETARAKO ORIENTAZIOA
2011
2012
2013
Oinarrizko gizarte-zerbitzuak11,86%39,72%4,16%