OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Mundu mailako ondasun publikoen emateari

Hiru gizonezko arrainak dituen arrantzako sare gorri bat biltzen

 

Ondasun Publiko Orokorrak (BPG) eta Eskualdeko Ondasun Publikoak (BPR) aukera eta helburuak dira, eta horiei etekina nazioarteko komunitate osoak ateratzen die, nazio mailako kudeaketa-eremua gainditzen baitu, eta mundu mailan edo eskualde mailan modu koordinatuan lortzen lan egin behar baita. Ondasun Publiko Orokorren adibide garbiak dira naturak emandako ingurumen-zerbitzu eta ondasunak, bakea eta segurtasuna, egonkortasun ekonomiko eta finantzarioa, osasun orokorra edo ezagutza eta kultura. Horiek guztiak aukera estrategikoak dira, eta herrialdeetako mugez gain koordinatutako lana eginez landu behar dira.

Kasu askotan, Ondasun Publiko Orokorren horniketarako nazioarteko erakundeen ekintza behar da, nazio mailako ekintzak sortuta, indartuta eta, sarritan, koordinatuta: Programa nazionaletara, eskualdekoetara edo orokorretara bideratzea funtsak, aurrerapen-txostenak eta jarraipena egitea eta gero eta arlo gehiagotan modu orokorrean hartutako erabakien ezarpena eta eztabaida egitea. Beraz, bidezkotasuna eta gobernantza, eta alde anitzeko erakundeen gaitasunaren kudeaketa eta kalitatea ezinbestekoa da Ondasun Publiko Orokorrak eta Eskualdeko Ondasun Publikoak hornitzeko.

Garapenerako Nazioarteko lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) Sektoreko Jarduera Planak eta Lankidetza osoaren Sektorekako Estrategiak, Ondasun Publiko Orokorretan eragina duten sektore arteko arlo guztietakoak (Ingurumena eta garapen iraunkorra, Osasuna, Hazkunde Ekonomikoa edo Gobernagarritasuna, esaterako), oinarri dira Espainiako Lankidetzarako lehentasunezkoak izango diren ekintza-lerro hauetarako:

 • Garapen iraunkorra eta Ingurumena.
 • Bakea eta segurtasuna.
 • Nazioarteko egonkortasun ekonomiko eta finantzieroa.
 • Osasun orokorra.
 • Adierazpen kulturalen aniztasuna.

Orientazioaren laneko lerro eta estrategiak adierazten dituen grafikoaEstrategia SectorialPlan Estratégico Sectorial de SaludEstrategia Sectorial de Medio Ambiente

Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Idazkaritza Nagusiaren zeregina.

1. Garapen iraunkorra eta Ingurumena

 • EBn eta ELGAn Ingurumenean eta Klima Aldaketan Adituak diren taldeen jarraipena (MACC), baita Practitioners Network ere.
 • Klima Aldaketaren Bulegoen Sare Iberoamerikarraren jarraipena eta PNUD + UNREDD +UN-Habitaten Txirotasun eta Ingurumen Ekimenaren jarraipena. Esperientzia pilotua MACCen Zeharkakotasunean eta Zeharkakotasun Gida amaitzea.
 • Río +20ko prozesuen jarraipena, batez ere garapen iraunkorrerako finantzazio taldearena. Garapen Iraunkorrerako Maila Altuko Foro Politikoaren jarraipena, 2013ko uztailean Nazio Batuen Batzar Orokorrak ezarrita, eta Garapen Iraunkorrari buruzko Nazio Batuen Batzordea (CDS) ordezkatzen du. Foro honek erronka ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak behar dituzten ahaleginak bultzatuko ditu.
 • Gainera, Espainiako Lankidetzak jarraikortasuna emango die lortutako nazioarteko konpromisoei, batez ere:
 • Finantzazio-estrategia baten garapena koordinatuz bioaniztasuna zaintzeko (CBDren azken konferentzian onartutako konpromisoa). Hego Korean Aniztasun Biologikoari buruzko Hitzaldiaren COP12an zehar 2014ko urrian landu beharreko gaietako bat izango da.
 • Aldaketa klimatikoaren eta bioaniztasunaren AOD markagailuak zenbatzeko metodologia komuna garatuko du.
 • Bestalde, EBko politika guztietan ingurumen-iraunkortasunaren zeharkakotasuna landuz eta EBko eta ELGAko aditu taldeei jarraipena emango diegu ingurumenaren eta garapenerako lankidetzaren gainean.

2. Bakea eta segurtasuna

 • Afrikako Batasunaren aurrekontuari zuzeneko ekarpena egitea aurrez ikusten dugu. Kontuan hartu behar da bakearen eta segurtasunaren ardatza dela Espainiako ekarpenaren % 40 hartzen duena.
 • MAPP- OEAren ildoei jarraituz,  Espainiako Lankidetza, Kolonbiako agintariekin koordinazio estuan, lan garrantzitsua ari da egiten Kolonbiako bake-prozesuaren gai nagusietan: biktimak aitortzea, justizia trantsizionala edo lurrak leheneratzea.

3. Nazioarteko egonkortasun ekonomikoa eta finantza-egonkortasuna

4. Osasun orokorra

 • Espainiak osasun-erakunde publiko-pribatuen administrazio kontseiluetan parte hartzen jarraituko du, zehazki hiesaren, malariaren eta tuberkulosiaren kontrako Munduko Borroka Funtsean, GAVI eta UNITAID, beste herrialde batzuekin, GKEekin eta erakunde filantropikoekin elkarlanean arituz estrategiak eta finantzazio-politikak egiten. Horiek txiroenei laguntzen die botikak, txertoak, diagnostiko-metodoak eta prebentzio-sistemak (eltxo-sareak eta abar) eskura izan ditzaten gaixotasun kutsakor garrantzitsuenei aurre egiteko eta gaixotasun jakin batzuen alorrean osasun-sistemak babesteko.
 • Espainiak bazkide publiko-pribatuen emaileen bileretan parte hartzen jarraituko du osasunerako produktuak garatzen: hiesaren txertorako ekimena, mikrobizidetarako ekimena eta abar.
 • Gainera, Espainiako lankidetzak nazioarteko foroetan esku-hartzen jarraituko du; hauetan esate baterako: Europar Batasuneko osasunean adituen sarea, Munduko Osasun Batzarra eta  ONUSIDAren Patronatuko Batzarra, betiere, osasun orokorreko politika publikoak eraginkorrago egiteko eta kohesionatzeko.

5. Adierazpen kulturalen aniztasuna

MAPetan, zeharkako lehentasun gisa sartzen da, Gida Planaren eta MAP Metodologiaren arauei jarraituz.