OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Milurtekoko Garapen Helburuak lortzeko Funtsa

 

Espainiako Lankidetzak parte hartzen duen ODM Funtseko logotipoa

 

Milurtekoko Garapen Helburuak lortzeko Funtsa (F-ODM) Espainiako Gobernuaren eta Nazio Batuen arteko akordiotik sortu zen, PNUDen (Garapenerako Nazio Batuen Programaren) bitartez, muturreko pobrezia-egoeran dauden mundu osoko milaka lagunen bizi-baldintzak hobetzeko. Gaur egun, Milurteko Garapen Helburuetarantz (ODM) aurrera egiteko nazioarteko lankidetzaren baliabide handienetako bat dela eta emaile bakarrak xede horretarako Nazio Batuen sistemako historian egindako ekarpen handiena dela pentsatzen dute.

Bost urtez funtzionatu ondoren, funtsak baterako 130 programa finantzatu ditu mundu guztiko 50 herrialdetan, herrialdeetako gobernuei, tokiko agintariei eta sozietate zibileko erakundeei babesa emateko pobrezia eta desberdintasunak desagerrarazteko beren ahaleginean, Nazio Batuetako 27 agentzia baino gehiagoren lekuan bertako esperientziari eta ekintza koordinatuari esker. Baterako programa bakoitzak Nazio Batuetako bost agentzien esku hartzea eskatzen du batez beste. Koordinatutako ikuspegi hori herrialde bakoitzean erantzun egiten da gobernu mailan hainbat ministerioren eta tokiko gobernuen partaidetzarekin, programak garatzeko.

Funtsaren administrazio-datuak

 

Munduko maparen irudia ODM Funtseko proiektuek herrialdeetan duten banaketarekin

ODM Funtsak garatutako lana gaikako zortzi puntu hauetan banatzen da:

Bizitzak aldatzen: Lankidetzaren eragina, atalean ODM Funtsaren lanari esker bizitza aldatu zaienen lekukotasunak jasotzen dira.

Informazio gehiago:

Facebook

Twitter: @MDGFund

You Tube

Wiki