OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Laguntzaren eraginkortasuna eta kalitatea

Espainiako lankidetzak kide diren herrialdeek lideratutako garapen-prozesu endogenoetan laguntzeko lan egiten du, eta horretarako, gobernuaren, erakundeen eta gizarte zibilaren artean elkarrizketa irekia eta denak biltzen dituena ezarrita, gure esperientzia eta ikaskuntzak oinarri hartuta ondoen lagun dezaketen garapen-emaitzak identifikatzen ditu eta konpromiso horiek Herrialde Elkarteko Markoetan zehazten ditu, eta gure sistemako eragile guztiak biltzen ditu.  Garapen-emaitzetarako kudeaketa-ikuspegi hori funtsezkoa da Espainiako lankidetzaren eragileekin harremanak sendotzeko, bereziki GGKE-ekin eta sektore pribatuarekin, aliantza estrategikoak eginda. Garapen-prozesu bakoitza bakarra dela eta testuinguru eta ezaugarri desberdinak dituela badakigu, eta beraz, esperientzian eta elkarrekiko ikaskuntzan oinarritutako lankidetza-estrategia berezia behar du. Emaile gisa gure espezializazioa hobetu behar dugu, eta hori guztia kontzentrazio geografiko, sektorial eta alde anitzeko baten prozesua egin ostean, herrialde haietan ditugun baliabideak eta gaitasunak kontzentratuta, eta Espainiako Lankidetzak balio erantsia eskaintzen duen eta gainerako emaileekiko konparaziozko abantaila duen lekuetan garapeneko emaitzak lortuta.

Churecako sei irudi, Espainiako Lankidetzaren proiektuaEraginkortasuna

Garapen-emaitzaren ikuspegiak gure jardueren orientazio-printzipioa izan behar du, kide diren herrialdeekin elkarren gaitasunak indartzen lan egiten dugun bitartean, haiek definitutako emaitzak lortzeko lankidetzaren benetako lidergoa egin ahal izateko. Gure jardueren gardentasuna eta emaitzen azalpena hobetzeko erronka dugu; ez gure herritarren aurrean soilik, baita kide diren herrialdeen aurrean ere. Horrekin lotuta, Info@od tresnaren garapena, ebaluazio-politikekin batera, aurrerapen handia izango da. Kide diren herrialdeen heterogeneotasuna kontuan hartuta, batez ere errenta ertaineko herrialdeetan, laguntza-modalitate berriak gehiago erabili behar izaten ditugu, esaterako, Garapena Sustatzeko Funtsean (FONPRODE) zehaztutako tresna berriak eta laguntza programatikoa.

 

 

© Miguel Lizana