OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Laguntza nork bideratzen duen

Garapen-ekintzetara eragile ofizialek bideratzen duten laguntza kide diren herrialdeetara hainbat erakunde bideratzaileren bidez irits daiteke. Erakunde horiek nazioartekoak, nazio mailakoak edo tokikoak izan daitezke eta hainbat taldetan sailkatzen dira.

Grafikoa bideratzea: Aide Anitzeko Organismo 57%, Garapeneko Gobernmuz Kamnpoko Erankundeak (GGKE) eta gizarte zibila 15%, Gainerako erakundeak lankidetza eta sareak 0%, Beste erakunde batzuk 4%, Erakunde publikoak 23% eta Unibertsitateak 1%Sektore publikoan garapenerako lankidetza egiten duen edozein bulego publiko sartzen da: lankidetza ofizialeko agentziak, ministerioak, kontseilaritza autonomikoak eta abar. Garapeneko Alde Anitzeko Erakundeak dira nabarmendutako beste talde bat, eta bertan biltzen dira Europar Batasunera eta Nazio Batuen agentzietara egindako ekarpenak besteak beste.

Erakunde pribatuen artean, irabazi-asmorik gabeko erakundeen sektorea nabarmentzen da, hor sartzen dira Garapeneko Gobernuz Kanpoko Erakundeak (GGKE) eta gizarte zibila. Gainerako erakundeak lankidetza publiko pribatuak eta sareak eta Beste erakunde batzuk izan daitezke. 

Jarraian datorren taula honetan zehazten dira erakunde bideratzaileen talde nagusiak.

 

LAGUNTZA BIDERATZEN DUTEN ERAKUNDEAK
 

Sektore Publikoa 

  Espainiako erakunde publikoa

  Kide den herrialdeko erakunde publikoa

  Beste herrialde emaile baten esku utzitako lankidetza (Iparra-Iparra-Hegoa)

  Kide den beste herrialde batekin lankidetza triangeluarra (Iparra-Hegoa-Hegoa)

302.040.289

153.475.416

148.536.266

0

0

GKEen eta gizarte zibilaren

 Nazioarteko GGKE

 Espainiako GGKE

 Kide den herrialdeko GGKE

 Espainiako irabazi-asmorik gabeko beste erakunde bat

 Kide den herrialdeko irabazi-asmorik gabeko beste erakunde bat

196.529.990

8.316.086

154.316.840

5.248.560

23.522.920

5.125.583

Laguntza publiko-pribatua eta Sareak

6.456.131

Erakunde aldeaniztunak

  Nazio Batuen

  Europar Batasuna

  Munduko Banku Taldea

  Merkataritzaren Munduko Erakundea

  Garapeneko Eskualdeko Bankuak

  Beste Erakunde aldeaniztunak

1.011.406.708

106.953.200

819.619.352

21.984.078

0

10.752.668

52.097.409

Beste erakunde batzuk

  Espainiako unibertsitate publikoa

  Kide den herrialdeko unibertsitate publikoa

  Unibertsitate edo ikerketa-zentro pribatua

  Espainiako irabazi-asmoa duen erakundea (enpresa/aholkularitza-enpresa eta abar)

 Kide den herrialdeko irabazi-asmoa duen erakundea (enpresa/aholkularitza-enpresa eta abar)

  Beste erakunde bat

64.441.594

11.709.830

283.544

286.892

1.396.279

0

89.628.893

AOD gordina 2015an, guztira (eurotan)1.623.273.336