OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Kontsultarako organoak

Komunitate Autonomoetako banderak, Espainiako Lankidetzako eragileak, senatuko atean

 

Organo aholku-emaileak eta grapenerako lankidetzaren koordinaziorako organoak dira:

  • Garapenerako Lankidetza Kontseilua.
  • Garapen Lankidetzarako Nazioarteko Batzordea.
  • Garapen Lankidetzarako Ministerioarteko Batzordea.

Garapenerako Lankidetza Kontseilua: Estatuko Administrazio Orokorreko organo aholku-emailea eta garapenerako nazioarteko lankidetzaren politika definitzeko partaidetza-organoa da. Garapenerako Lankidetza Kontseiluan, Administrazioaz gain, hauek guztiek ere parte hartzen dute: eragile sozialak, adituak, espezializatutako gobernuz kanpoko erakundeak eta garapenerako laguntzaren esparruko izaera pribatuko instituzioak eta erakundeak.

Kontseiluak dituen funtzioen artean hauek azpimarra daitezke: garapenerako lankidetzari buruzko gaiak arautzen dituzten lege aurreproiektuen Kontseiluak eta Estatuko Administrazioaren beste edozein xedapen orokorrek aldez aurreko txostenari men egitea, Gida Planaren proposameneko informazioa eta lankidetzaren ebaluazioko emaitzak ezagutzea, besteak beste.

Garapenerako Lankidetzarako Nazioarteko Batzordea: administrazio publikoen arteko koordinazio, hitzartze eta lankidetzarako organoa da eta Komunitate Autonomoen, tokiko erakundeen eta horiek ordezkaritza emandako udalerriaz gaindiko koordinazioko instantzien presentzia du. Batzorde horren funtzioak hauetara bideratuta daude: garapenerako lankidetzako programa eta proiektuen identifikazioan, formulazioan eta garapenean koherentzia, osagarritasun eta eraginkortasunezko helburuak sustatzera eta Gida Planaren prestakuntzan partaidetza bultzatzera, besteak beste.

Garapenerako Lankidetzarako Ministerioarteko Batzordea: garapenerako lankidetzaren alorrean Estatuko Administrazio Orokorraren departamentu arteko koordinazio teknikorako organoa da.