OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Eragile ofizialak

Eragile ofizial izendatuko ditugu lankidetza egiten duten erakunde publiko guztiak. Hor sartzen dira Ministerioak, komunitate autonomoak, tokiko erakundeak eta unibertsitate publikoak.

Grafikoan eragile ugariek azken lau urteotan emandako laguntzaren bilakaera ikus daiteke. AODren maila absolutua nabarmen murriztu den arren, proportzionaltasunez, eragile ugarien ekarpenak mantendu egin dira.

Espainiako Eragileen AODren bilakaera