OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Eragile

Espainiako Lankidetza hainbat eragilez osatuta dago. Aniztasun horregatik da berezia Espainiako sistema, gainerako emaileengandik bereizita, duen aniztasunagatik aberastasun handiagoa du eta haien arteko koordinazioa ahalbidetzeko eta elkarren artean osagarri izateko mekanismoak jarri behar dira martxan, ekintzen zatikatzea saihesteko.

“Gure ekintzaren eragina hobetzen laguntzeko elementuetako bat izan daiteke harreman sendoagoak eta iraunkorragoak eraikitzea lankidetzako eragileen artean, bazkide diren herrialdeekin ezartzen diren harremanak eta erakunde multilateralekin ezartzen direnak elkarren artean osatuta, eta bakoitzaren balio erantsia helburu komunetarako aprobetxatuta" (Espainiako Lankidetzaren IV. Gida Plana 2013-2016)

Jarraian, sistema osatzen duten eragile multzoa biltzen duen eskema bat dator: