OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Emakumeen eskubideak a bultzatzea

Afrikako emakume baten argazkia, begiratuan oinarrituta, zapi urdin batekin estalita dago.

 

Genero-berdintasuna da Espainiako Lankidetzaren funtsezko garapen-helburuetako bat; izan ere, emakumeen aurkako bazterkeria eta txirotasunaren feminizazioa oraindik ere mundu mailako arazoa da zalantzarik gabe, nahiz eta azken hamarkadetan zenbait aurrerapen egin diren Emakumearen Bazterkeria Desagerrarazteko Batzordean (CEDAW), Beijingeko Ekintza Plataforman edo “Emakumeak, segurtasuna eta bakea” Nazio Batuen 1325eko Ebazpenean, munduko desberdintasunaren tartea murrizteari dagokionez.

Desberdintasuna larriagotu egiten da desberdintasun-indize kezkagarriak direla eta, bereizketa-egoera bikoitzak edo anizkoitzak gertatzen direnean, genero-bazterkeria beste bazterkeria mota batzuekin konbinatzen denean, esaterako, arraza edo etnia, erlijio edo sinesmen, sexu-joera edo -nortasun, adin, ezintasun edo beste edozein arrazoi pertsonal edo sozialengatiko bazterkeriarekin, eta kasu horietan, dimentsio anitzeko bazterkeria bihurtzen da eta garapen-helburu guztietan zeharka landu behar da.

Beste alde batetik, krisi ekonomikoak eragin bereziki negatiboa du emakumeentzat, funtsezko eskubide eta baliabideetarako sarbideari dagokionez.

Emakumeen nazioarteko agentziak, Nazio Batuen konferentzietan eta EBko hitzarmenetan ezarritakoak, jarraitu beharreko ibilbide-orria zehazten du, eta bertan, genero-berdintasuna saihestu ezinezko baldintza da garapenerako, demokraziarako eta bakerako. Hala, Espainiako Lankidetzaren nortasun-ikur gisa genero-ikuspegia sendotzea eta jarraikortasuna bermatzea da helburua.

Estrategiak eta estrategiaren jarduera-lerroak azaltzeko grafikoaEstrategia de Género en DesarrolloEmakumeen Ekintza Plana eta bakea eraikitzeaPlan Sectorial de Género

 

Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Idazkaritza Nagusiaren zeregina:

1. GED eta EBDH ikuspegiaren zeharkakotasunean aurrera egitea Espainiako Lankidetza sisteman

 • Orientazio hori beteko da politikak definitzeko eta betetzea planifikatzeko dokumentuetan, eta zehazki, nazioarteko agendan eta MAP eta PO metodologian.
 • Espainiak Agenda Post 2015ean desberdintasunen eta generoaren gainean duen posizioa eguneratzea: 2014. urtean zehar, Espainiak nazioarteko foroetan (ODS eta ODMren bileretan, NNUU, UE eta CADE foroetan) defendatzen du Agenda Post 2015en definizioan genero-gaiaren estrategia espezifiko eta zeharkako bikoitza.
 • Gizon eta emakumeen artean Berdintasun Legea betetzeko politikekin bat etorriz, garapen-politikak txosten nazionalei egindako ekarpena (1325 Ebazpen Plana), Salerosketaren eta esplotazio sexualaren Plan Nazionala, Berdintasun-ekintzaren plana informazioaren gizartean, eta ODHko beste dokumentuetan. Eta ekarpenak Aukera Berdintasunen Plan Estrategikora 2014-2016. Kontseiluko Genero Taldearen Laneko Plana betetzea.
 • Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) OTCen genero-adituen Sareko Lan Planaren diseinua eta ezarpena,  Kolonbiako CFCEn Generoari buruzko AECIDen 25 urteko ospakizunak (martxoa), AECID ospakizunak (egoitza eta OTC): martxoak 8 eta azaroak 25.
 • AECID Generoa Genero eta Garapen Estrategiara eta IV. Gida Planaren V. Orientaziora egokitzea. Emakumeen Ekintza Planaren eta bakearen eraikuntzaren aplikazioa eta jarraipena.
 • Generoari buruzko arau espezifikoak (GBV barne) Giza Ekintzan.
 • Generoaren Zeharkakotasunaren Gidaren prestaketa amaituko da jarduerak orientatzeko.
 • Zeharkakotasuna ebaluazioaren politikan: GED eta EBDH zeharkakotasunaren jarraipena Ebaluazio Politikan eta ebaluazioen Bi urtez behingo planean (NBE Mopan Emakumeak, EBko Genero Plana, Nazio Batuen genero programa bateratuak).
 • Aurreko urteetan Atzerri Gaietako eta Lankidetza Ministerioak (MAEC) eta AECIDek UN-Instraw, UNIFEM, FNUAP eta NBE Emakumeei emandako alde anitzetako funtsen kontuen jarraipena eta kontu-argitzea.
 • Agenda post 2015en, Nazio Batuen Foroetan, EBko adituen Taldean eta Garapenerako Laguntza Batzordeen genero-sarean, Gendernet-en, generoari eta desberdintasunei buruzko posizioa definitzea.
 • Osasunaren, Zerbitzu Sozialen eta Berdintasunaren Ministerioarekin (MSSSSI) koordinatzea eta Kontseiluaren Generoaren Lantaldea eratzea; eragileen harmonizazioa ikuspegiei dagokienez eta eragileen konferentzietan eta topaketetan parte hartzea.

2. Berdintasun formalerako lerroak. Benetako berdintasunerako lerroak

 • Gobernagarritasunerako eta kohesio sozialerako, eskualdeetako, nazioko eta tokiko genero-programen eta politiken, GED eta EDBHn nazioarteko arauzko testuingurura legedi egokitzapenari buruzko alderdi anitzetako eta alde bietako programei eta proiektuei babesa emateko kudeaketan. Esate baterako, alderdi anitzean: Elkarte Estrategikoko Marko Berriak NBE Emakumeekin 2014-2016 eta FNUAP, “Ur eta Saneamenduko nekazaritza-proiektuetan alor sozialak eta generozkoak txertatzeko gida" FCAS eta BID Ur Funtsa. Eta Masar Programaren jarraipena.

3. Indarkeria eta bazterkeria modu okerrenak jasaten dituzten emakumeen ahalduntzerako lerro espezifikoak

 • Emakumeen eta neskatoen aurkako indarkeria eta bazterkeria modu okerrenak arintzeko lerro espezifikoak: Aurten, emakumeen kontrako indarkeria-ekimenak, bakearen eraikitzea eta giza ekintzak lehenetsi dira: NBE Emakumeen proiektuak. Hiri seguruak Filipinetan eta herrialde arabiarretan eta FNUAPekin MGFri buruz.
 • AECIDen generoarekin lotutako proiektu eta hitzarmen espezifikoak 2014rako genero-indarkeriaren, ahalduntze ekonomikoaren eta politikoaren gaietan.
 • Genero zeharkakotasunaren definizioa Haurtzaroaren estrategian (prestatzen) eta posizioko dokumentuetan ezgaitasuna duten emakumeen eta haurren gaineko desberdintasunen inguruan.
 • Alde anitzeko ekimen espezifiko gisa: Genero-ikaskuntzei laguntza ematea BMren genero-funtsean, ODM Funtseko genero-leihatilako emaitzak hedatzea eta Berdintasun Funtsa side event CSWn.
 • Exekuzioan: NBE-Emakumeak erakundearen genero-berdintasunaren funtsa eta AECIDen Espainiako Lankidetzak finantzatutako erakundearen Atzerri Gaietako eta Lankidetza Ministerioaren (MAEC) programa espezifikoak amaitzea.
 • Erakundeak eta gizarte zibileko emakumeen sareak sustatzea irailean Agenda Post 2015en definizioan aurrera egiteko, eta ezagutzaren kudeaketa.
 • NBE Emakumeak erakundearen komunikazio-estrategia.