OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Emaitzetara bideratutako plangintza eta kudeaketa

Espainiaren Lankidetzaren onurak jasotzen dituen Karibeko neskatila baten argazkia

 

Espainiako Lankidetzaren IV. Gida Plana delakoak apustu garbia egin du haren ekintzak garapenaren emaitzak lortzeko ikuspegian kokatzeko. Dituen jarduera-eremuak kontuan hartuta, helburua da emaitza horiek garapenerako lankidetzan, laguntza humanitarioan eta garapenerako hezkuntzan izatea.

Testuinguru horretan, garapenaren emaitzak berariaz zehaztu behar dira solaskideekin ezarritako elkarrizketa-prozesuetan, lana garatzen ari den arlo bakoitzaren testuinguruan.

Jarduerak eraginkorragoak izan daitezen, garapenaren arloko emaitzei lehentasuna ematen dien kudeaketa aplikatzen da eremuan bertan Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziaren Herrialdearekin Elkartzeko Markoen (HEM) eta Programazio Operatiboaren bidez.

Bestalde, hainbat alorretan, kudeaketa hau ezartzen da garapenerako alderdi anitzeko erakundeekin (OMUDES) egiten diren Elkartze Estrategikorako Markoetan, akordio selektiboagoak eta estrategikoak ezarrita baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiltze aldera.

Ikuspegi horretatik eta ezagutza behar bezala kudeatuz, IV. Gida Plan honetan jasotako lan arlo guztiak biltzen dituzten ekintzak jarri ditugu praktikan, ekintza horiek optimizatzeko asmoz.

  • Lana hobetzea eragile guztiekin, emaitzei lehentasuna ematen dien plangintza baten bidez eta metodologia partaidetzan oinarrituz, kudeaketaren gardentasunean eta aurrekontuak egitean arduratsu jokatuz.
  • Jardueretan eremu handia hartzeko gaitasuna hobetzea, puntu tekniko eta fokalen sareak sortu eta indartuta eta plangintza Espainiaren Lankidetzak berak ezarritako zikloetara egokituz.
  • Lortu nahi diren emaitzei egiten zaien jarraipena hobetzea, ikasitako lezioak aprobetxatzeko eta jardunbide egokiak zabaltzeko aukera emango digun ebaluazio-sistema azkar eta fidagarri baten bidez. Kudeaketaren jarraipena eta etengabeko azterketa egite horri esker, errazago detektatutako dugu gure jardueren norabidea, eta orientazioa programazioan ezarritako helburuetara birbideratzeko aukera izango dugu.

Aipatutako horiek lortzeko, hainbat ekintza sustatuko ditugu Espainiaren Lankidetzan lan egiten duten eragile guztien artean:

  • Kudeaketa arloko prestakuntza-plan espezifiko bat garatzea garapen-emaitzei lehentasuna emanez, gure langileak metodologia horretan treba daitezen.
  • Konparaziozko azterketa bat egitea emaileek erabiltzen dituzten kudeaketa-sistemen artean eta, horri lotuta, informazioa emateko materiala eta material didaktikoa prestatzea.
  • Ditugun elkartze-markoak aztertzea eta eguneratzea, horien jarraipena eta ebaluazioa egiteko bitarteko teknikoak eskura jartzeko.
  • Espainiako Agentzian jardueren jarraipena egiteko tresna bat abian jartzea.
  • Helburu horien arduradunak izendatzea puntu fokalen sarea batean.
  • Espainiaren Lankidetza osatzen duten gainerako eragile eta bazkideen artean jarraipena eta ebaluazioa egiteko gaitasunak indartzea, eta
  • Eragile guztien arteko komunikazio-kanalak areagotzea esku hartzeetan benetako bateratzea lortu eta eskuratu nahi ditugun emaitzak optimizatzeko.