OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Ebaluazioa

Espainiako Lankidetzaren helburu nagusia partekatzen duen funtzioa da: giza garapenari laguntzea, txirotasuna murriztea eta eskubideak osotasunean betetzea. Horrekin lotuta, ebaluazioa ikaskuntzak sortzeko bitartekoa da, gure lankidetza-sistemaren kalitatea eta eraginkortasuna hobetzea ahalbidetzen duena. Gainera, ebaluazioak errealitatea eraldatzen laguntzen du eta gardentasunerako eta emaitzak azaltzeko elementuak eskaintzen ditu.

Sistemari atzeraelikadura modu eraginkorragoan egingo dion ebaluazio baten helburuak lortzeko, honako zeregin hauek egiten dira:

Lupa bat, lur-globoaren gainean Amerikako kontinentea enfokatzen Ebaluazioak garatzeko testuinguru orokorra ezartzea: Ebaluazioen kalitatea sustatzeko eta eraginkorragoak izateko, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak (SGCID) sustatuta, eta Espainiako Lankidetzako eragile guztiek parte hartuta, Espainiako Lankidetzaren Ebaluazio Politika berrikusi dugu. Ebaluazioen Biurteko Plana egiteko lanak ere koordinatu ditugu.

Ebaluazioak kudeatzea: SGCIDen ebaluazioaren dibisioak kudeatzen ditu zentralizatutako ebaluazioak, beste emaile batzuekin batera egindako ebaluazioetan parte hartzen du eta horietatik eratorritako ezagutza kudeatzen du datu-baseak eginda eta topatutakoak sistematizatuta. Horrez gain, hartutako erabakien jarraipena ematen du eta kudeatzen dituen ebaluazioen emaitzak zabaltzen ditu.

Ebaluazioaren kultura sustatzea. SGCIDk ikaskuntza sustatzen duen eta ebaluazio-esperientzien trukea bultzatzen den espazioetan parte hartuta eta horiek sustatuta laguntzen du kultura hori sustatzen.

Sistemaren ebaluazio-gaitasunak indartzea. Baita kide diren herrialdeetan ere. SGCIDk prestakuntza-ekintzak sustatzen ditu, erreferentziazko dokumentuak prestatzen ditu eta aholkularitza eskaintzen du.

Ebaluazioaren nazioarteko sareetan parte hartzen du, esaterako EVALNET (Garapenerako Laguntza Batzordearen ebaluazio-sarea, CAD), MOPAN (alde anitzeko erakundeen eraginkortasuna ebaluatzeko 17 herrialde emailez osatutako sarea), EVALPARTNERS (ebaluazio-gaitasun nazionalak indartzeko nazioarteko sarea) eta ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action).

Harremanetarako: evaluacion-sgcid@maec.es

Oharra: SGCIDren dokumentuak hedatzeko eraldaketa, itzulpen, erreprodukzio eta komunikazio publikorako eskubideen Lagapenerako Dokumentua.

¿Zer ari da gertatzen?