OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Alorrean

Bi emakume eta haur bat Andeetan

 

Espainiako Lankidetzak kudeatutako laguntzaren azken helburua milioika pertsonaren bizitza hobetzea da. Horretarako, politika, plan eta jarduera-lerroen plangintza guztien helburua garapen-emaitza jakin batzuk lortzea da. Horrek eragiten du Herrialdeko Asoziazio Testuinguru bakoitzean, Espainiako Lankidetzak lortu nahi dituen garapen-emaitzak zehazten ari direla, lehentasunekin eta gobernu-plan nazionalekin lerrokatuz eta Gida Planarekin bat etorriz.  Lan-ildo eta garapen-emaitza guztiak MAP dokumentuetan daude. Taula honetan ageri da orientabideak nola eta zein asoziazio-herrialdetan ari diren aplikatzen, IV. Gida Planaren testuinguruan 2013an MAP sinatu dutenak eta 2014ko lehen hilabeteetan egitea aurre ikusita daudenak soilik hartuta kontuan. Horien dokumentua eta negoziazioa oso aurreratuta dago.

Beharrezkoa da kontuan izatea MAP Metodologiari jarraituz, zeharkakoak direla:  generoa, ingurumena, giza eskubideak eta aniztasun kulturala.

ORIENTAZIOAK 2013-2016

 
LAN-ILDO
HERRIALDE

1. Prozesu demokratikoak eta zuzenbide-estatua finkatzea

 

 • Demokraziaren kalitatea bultzatzea
 • Sektore publikoaren egitura eta kudeaketa sustatzea
 • Zuzenbide Estatuaren alde eta Giza Eskubideak bermatzearen alde lan egingo dugu
 • Maroko, Mauritania, Mozambike, Dominikar Errepublika, Senegal
 • Filipinak, Maroko, Mauritania, Mozambike, Dominikar Errepublika, Senegal
 • Filipinak, Guatemala, Maroko, Mauritania
2.Desberdintasunak eta muturreko pobreziaren eta krisiaren zaurgarritasuna murriztea
 • Prebentzio-politikak
 • Babes sozialeko programak
 • Krisirako elikadura egokia
 • Kuba, Filipinak, Mozambike
 • Guatemala, Senegal
3.Txiroenentzako aukera ekonomikoak bultzatzea
 • Landa- eta lurralde-garapena, eta nekazaritza sektore giltzarri gisa
 • Hazkunde ekonomiko inklusiboa eta iraunkorra
 • Kuba, Mauritania, Mozambike, Senegal
 • Filipinak, Maroko, Dominikar Errepublika
4. Kohesio sozialeko sistemak bultzatzea, oinarrizko gizarte-zerbitzuak nabarmenduta
 • Guztiontzako kalitatezko oinarrizko Hezkuntzarako giza eskubidea.
 • Elikadurarako giza eskubidea bermatuko duten politika publikoak.
 • Ura eta oinarrizko saneamendua jasotzeko giza eskubidea
 • Maroko, Mauritania, Mozambike
 • Kuba, Maroko, Dominikar Errepublika
 • Kuba y Dominikar Errepublika
 • Senegal, Guatemala
5. Emakumeen eskubideak eta genero-berdintasuna bultzatzea
 • GED eta EBDH ikuspegiaren zeharkakotasunean aurrera egitea Espainiako Lankidetza sisteman
 • Berdintasun formalerako lerroak. Benetako berdintasunerako lerroak
 • Indarkeria eta bazterkeria modu okerrenak jasaten dituzten emakumeen ahalduntzerako lerro espezifikoak
 • Filipinak, Maroko, Mauritania, Senegal
 • Kuba
 • Kuba, Guatemala
6. Mundu eta eskualde mailako ondasun publikoen hornidura hobetzea
 • Garapen iraunkorra eta Ingurumena
 • Bakea eta segurtasuna
 • Nazioarteko egonkortasun ekonomikoa eta finantza-egonkortasuna
 • Osasun orokorra
 • Adierazpen kulturalen aniztasuna
 • Kuba, Filipinak, Maroko, Mozambike, Dominikar Errepublika
 • Kuba, Filipinak, Dominikar Errepublika
7. Krisi humanitarioari kalitatezko erantzuna ematea
 • Biktimen babesa eta DIH aplikazioa bultzatzea
 • Espazio humanitarioaren babesa sustatzea.
 • HERIDean parte-hartzea ugaritzea
 
8. Garapenarekin konprometitutako munduko herritarrak sortzea
 • Garapenerako hezkuntza-prozesuen sendotzea
 • Sarean eta koordinazioan, eta eragileen arteko osagarritasunean lan egitea sustatzea
 • Garapenerako hezkuntzaren ebaluazio-kultura sustatzea
 

 

Espainiako Lankidetzak kudeatutako laguntzak milioika lagunen bizitza hobetzea du azken xede. Horretarako, fluxu, helburu, plan, politika eta jarduera-ildoen sistema guztia tokian bertan kudeatu eta exekutatutako programa eta proiektuetan jartzen da praktikan. Espainiako lankidetza laguntzaren eraginkortasuna hobetzearekin konprometituta dago eta eraginkortasun horretarako funtsezko elementua informaziora heltzea bermatzen duen gardentasuna da.

Hori horrela, Espainiako lankidetzaren sistemako zenbait eragileren programak eta proiektuak azaltzen dira hemen: