AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Seguretat alimentària i medi ambient

Mà de raça negra sobre la qual cauen grans de blat

 

Seguretat alimentària

L'agricultura, la seguretat alimentària i nutricional i el desenvolupament rural s'han considerat sectors clau en les polítiques espanyoles de cooperació per al desenvolupament. Segons l' Organització de Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) més de 800 milions de persones al món pateixen de fam i desnutrició. Actualment, ens enfrontem al repte de satisfer la demanda creixent d'aliments d'una població que assolirà els 9.000 milions el 2050. A més, hi ha amenaces noves i serioses per a l'agricultura, com el canvi climàtic i la gestió irresponsable dels recursos naturals (aigua, terra, biodiversitat), o la volatilitat dels preus dels productes agroalimentaris (crisi del 2008).

Les nostres funcions principals són:

Medi ambient

El reptes mediambientals han adquirit avui més importància. La comunitat internacional ha alertat durant els últims anys que el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible són dels reptes més importants als quals ens enfrontem actualment. Així, el canvi climàtic, l'accelerada pèrdua de biodiversitat o la desertificació amenacen la seguretat alimentària global, la salut humana i, fins i tot, la seguretat i la pau. La protecció de la natura és un repte al qual el món globalitzat ha de respondre amb enfocaments i estratègies comunes, inversions creixents i metodologies innovadores.

En aquest context, el desenvolupament humà sostenible es postula com la resposta possible. La seva idea fonamental és que és impossible resoldre si no es tracten conjuntament els desequilibris socials, la desigualtat econòmica estructural o el sistema d'institucions polítiques amb els d'índole ambiental.

La protecció del medi ambient és una de les àrees més estratègiques per multiplicar resultats. De fet, ha sigut una de les prioritats de la nostra cooperació internacional des dels seus inicis.  Per a això, les nostres funcions principals són:

  • Elaborem les directrius bàsiques per al posicionament d'Espanya en els temes de sostenibilitat ambiental en l'agenda internacional i en la planificació nacional de la política de cooperació.
  • Seguim i participem en iniciatives globals, sobretot del PNUMA, la Cimera de Rio +20 i el seu seguiment, o els diferents processos i acords internacionals sobre el canvi climàtic i el desenvolupament.
  • Coordinem els actors espanyols en la definició de polítiques de desenvolupament i sostenibilitat ambiental, respectant les competències respectives (MAGRAMA, Oficina de Canvi Climàtic, AECID, societat civil, etc.).