AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Sectors

A nivell internacional s'han definit una sèrie d'àrees de treball, fonamentals en la cooperació. Dins d'aquestes, la Cooperació Espanyola destina gairebé un 40% de la seva ajuda a donar suport a les infraestructures i serveis socials, entre els quals hi ha l'educació, la salut, la defensa dels drets humans, el suport a temes de gènere, de societat civil i de bon govern, l'aigua i el sanejament i els serveis socials.

Altres sectors rellevants són els sectors anomenats productius, que inclouen el suport a l'agricultura, la pesca o el desenvolupament del sector industrial, l'ajuda a emergències, les operacions de deute i la sensibilització. Dins de la categoria d'altres sectors s'inclou l'ajuda al medi ambient, el suport a refugiats a Espanya, les despeses administratives, el suport pressupostari a altres governs i l'ajuda que es destina a sectors no específics.

Distribució d'AOD: Sectors

 • Infraestructures i Serveis Socials: 36%
  • Salus sexual i reproductora: 5%
  • Gènere: 8%
  • Construcció de pau: 7%
  • Aigua i sanejament: 21%
  • Serveis Socials: 12%
  • Govern, Sociadad civil i Drets Humans: 16%
  • Salut: 14%
  • Educació: 19%
 • Deute: 21%
 • Infraestructures i Serveis Econòmics: 6%
 • Sectors productius: 7%
 • Ajuda d'Emergència: 5%
 • Sensibilització sobre el desenvolupament: 3%
 • Altres sectors: 23%

 

Per saber-ne més