AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Sectors

A nivell internacional s'han definit una sèrie d'àrees de treball, fonamentals en la cooperació. Dins d'aquestes, la Cooperació Espanyola destina gairebé un 40% de la seva ajuda a donar suport a les infraestructures i serveis socials, entre els quals hi ha l'educació, la salut, la defensa dels drets humans, el suport a temes de gènere, de societat civil i de bon govern, l'aigua i el sanejament i els serveis socials.

Altres sectors rellevants són els sectors anomenats productius, que inclouen el suport a l'agricultura, la pesca o el desenvolupament del sector industrial, l'ajuda a emergències, les operacions de deute i la sensibilització. Dins de la categoria d'altres sectors s'inclou l'ajuda al medi ambient, el suport a refugiats a Espanya, les despeses administratives, el suport pressupostari a altres governs i l'ajuda que es destina a sectors no específics.

Gràfic amb la distribució de l'acció del sector AOD per a la Cooperació Espanyola: Infraestructures y serveis socials 38% (4% Salut Sexual i reproductiva, 9% Génere, 8% Construcció de pau, 6% Aigua y sanejament, 12% Serveis Socials, 18% Govern, societat civil y drets humans, 16% Salut i 26% Educació. Deute 7%. Infraestructures y serveis económics 5%. Sectors productius 8%. Ajuda d’emergència 8%. Sensibilització sobre el desenvolupament 4%. Altres sectors 30%.