AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Qui som

Etiqueta som cooperació

La Cooperació Espanyola és la suma de totes aquelles persones, institucions, recursos i capacitats que Espanya posa a disposició dels països en vies de desenvolupament amb la finalitat de contribuir al desenvolupament humà, a l’eradicació de la pobresa i a l’exercici ple dels drets. Es basa en un ampli consens polític i social a escala nacional de conformitat amb els principis següents:

  • El reconeixement de l’ésser humà en la seva dimensió individual i col·lectiva, com a protagonista i destinatari últim de la política de cooperació per al desenvolupament.
  • La defensa i la promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals, la pau, la democràcia i la participació ciutadana en condicions d’igualtat per a dones i homes i, en general, la no discriminació per raó de sexe, raça, cultura o religió, i el respecte a la diversitat.
  • La necessitat de promoure un desenvolupament humà global, interdependent, participatiu, sostenible i amb equitat de gènere en totes les nacions, procurant l’aplicació del principi de coresponsabilitat entre els estats, a fi d’assegurar i potenciar l’eficàcia i la coherència de les polítiques de cooperació al desenvolupament en el seu objectiu d’eradicar la pobresa al món.
  • La promoció d’un creixement econòmic durador i sostenible dels països acompanyada de mesures que promoguin una redistribució equitativa de la riquesa per afavorir la millora de les condicions de vida i l’accés als serveis sanitaris, educatius i culturals, així com el benestar de les seves poblacions.
  • El respecte als compromisos adoptats al si dels organismes internacionals.

Amb la finalitat que la Cooperació Espanyola estigui representada davant la ciutadania i a nivell internacional respectant la riquesa de la seva diversitat d’actors i mostrant els objectius comuns i la unitat d’acció, neix aquest portal.

Els seus objectius principals són:

  • Posar a disposició una eina que permeti l’accés a la informació i la consulta per a la ciutadania i els actors de la cooperació.
  • Facilitar la comunicació i la coordinació entre els diferents actors i amb la ciutadania.
  • Reforçar la visibilitat de la Cooperació Espanyola com una comunitat unida amb un element distintiu que cal posar en valor davant l’àmbit internacional.

En definitiva, no és un web del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, no substitueix les pàgines web de cap actor. És una eina per posar en comú la importància de la cooperació internacional al desenvolupament, unir esforços en la seva consecució i compartir experiències i informació.