AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Què fem

Bosses de plàstic amb aliments de l'ajuda humanitària de la Cooperació Espanyola

 

Des dels últims anys, la política de cooperació per al desenvolupament d'Espanya està dedicant grans esforços en un escenari de recursos limitats que ens obliga a ser més efectius i a aplicar criteris de selectivitat i concentració en les nostres accions. I és precisament des de la perspectiva dels desafiaments que se'ns presenten, com s'enfoca el treball per avançar cap a una política de cooperació espanyola per al desenvolupament cada cop més eficaç i de qualitat. La Cooperació Espanyola ha fet un salt en aquest sentit amb el present IV Pla Director en establir-hi l'enfocament en resultats com a marc orientador de la seva actuació tant en els països socis com en el nostre propi entorn nacional. I és que amb aquest enfocament de proporcionar resultats amb el qual s'ha elaborat bona part d'aquest bloc.

S'hi presenten les actuacions que estem fent des d'una doble perspectiva: d'una banda, de definició de la política de cooperació amb les agendes internacionals, l'atenció a les prioritats geogràfiques mitjançant un exercici responsable de concentració i les orientacions generals i les seves línies d'acció que ajuden a focalitzar tots els esforços en una direcció concreta; i de l'altra, de canalització d'aquesta segons diferents tipologies i la seva implementació a través de modalitats i instruments que arriben al beneficiari a través dels programes, projectes i actuacions d'ajuda humanitària que es desenvolupen al terreny.