AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Niger

Bandera de Niger, país prioritari de la Cooperació Espanyola
 

Gràfic del finançament per entitats públiques dels desemborsaments fets: Administració General de l'Estat 90%, Universitats 0%, Entitats Locals 5%, Comunitats Autónomes 5%Gràfic de l'evolució de l'AOD de la Cooperació Espanyola de 2011 a 2013: 2011, 20 millons d’euros; 2012, 5,2 millons d’euros, y 2013, 4,4 millons d’euros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinació per sector d'actuació - Desemborsaments AOD (euros)
 
SECTOS PRIORITZATS
2014
2015
2015%

Infraestructures i serveis socials

  Educació

  Salut 

  Prog. Pol i Salut Reproductiva

  Aigua i Sanejament

  Govern i societat civil

  Organitzacions i institucions de la igualtat de les dones

  Altres serveis socials 

5.304.472

80.000

3.862.800

625.000

110.635

601.036

-

25.000

2.955.919
-
1.908.000
625.000
250.000
138.919
-
34.000

44,10%

-

28,47%
9,32%
3,73%
2,07%
-
0,51%

Infraestructures i serveis econòmics

14.368

3.5920,05%
Sectors productius4.257.7371.329.93919,84%

Multisectorial

  Protecció general del medi ambient

  Altres multisectorials

165.555

165.555

-

-

-

-

-

-

-

Subministrament de béns i ajuda general a programes 1.225.0001.325.00019,77%
Activitats relacionades amb el deute---
Ajuda d'emergència2.175.0001.050.00015,67%
Costos administratius---
Ajuda a refugiats en el país donant-38.3340,57%
Sense especificació / no classificats

  Accions no identificades

  Sensibilització/educació per al desenvolupament
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AOD bilateral bruta total destinada al país13.142.1326.702.785100%
 
ORIENTACIONS SECTORIALS / ORIENTACIONS ALS ODM
2011
2012
2013
Serveis socials bàsics11,86%39,72%4,16%