AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Nicaragua

Bandera de Nicaragua, país prioritari de la Cooperació Espanyola
 

Gràfic del finançament per entitats públiques dels desemborsaments fets: Administració General de l'Estat 57%, Universitats 1%, Entitats Locals 9%, Comunitats Autónomes 33%Gràfic de l'evolució de l'AOD de la Cooperació Espanyola de 2011 a 2013: 2011, 46 millons d’euros;  2012,  15 millons d’euros, y 2013, 21  millons d’euros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinació per sector d'actuació - Desemborsaments AOD (euros)
 
Infraestructures i serveis socials
2014
2015
2015%

Infraestructures i serveis socials

  Educació

  Salut 

  Prog. Pol i Salut Reproductiva

  Aigua i Sanejament

  Govern i societat civil

  Organitzacions i institucions de la igualtat de les dones

  Altres serveis socials 

9.005.139

1.718.764

495.210

542.886

1.395.960

4.038.912

-

813.404

6.771.252
1.605.250
980.017
231.169
1.033.549
2.055.562
-
926.936

73,34%

17,39%

9,83%
2,50%
11,19%
22,26%

-

10,04%

Infraestructures i serveis econòmics

54.897

292.051 3,16%
Sectors productius 1.688.254 1.515.352 16,41%

Multisectorial

  Protecció general del medi ambient

  Altres multisectorials

495.750

14.960

480.844

523.157
6.415
516.742

5,67%

0,07%

5,60%

Subministrament de béns i ajuda general a programes  - - -
Activitats relacionades amb el deute - - -
Ajuda d'emergència 26.000 107.025 1,16%
Costos administratius - 6.075 0,07%
Ajuda a refugiats en el país donant - 15.304 0,17%
Sense especificació / no classificats

  Accions no identificades

  Sensibilització/educació per al desenvolupament
31.691
31.691
-
2.810
2.810
-
0,03%
0,03%
-
AOD bilateral bruta total destinada al país 11.301.733 9.233.028  100%
 
ORIENTACIONS SECTORIALS / ORIENTACIONS ALS ODM
2011
2012
2013
Serveis socials bàsics 7,73% 18,31% 14,95%

 

 

Per saber-ne més

Per saber-ne més