AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Mali

Bandera de Mali, país prioritari de la Cooperació Espanyola
 
Gràfic de l'evolució de l'AOD de la Cooperació Espanyola de 2011 a 2013: 2011, 15 millons d’euros; 2012, 11 millons d’euros, y 2013, 15 millons d’euros.Gràfic del finançament per entitats públiques dels desemborsaments fets: Administració General de l'Estat 72%, Universitats 0%, Entitats Locals 3%, Comunitats Autónomes 25%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinació per sector d'actuació - Desemborsaments AOD (euros)
 
SECTOS PRIORITZATS
2014
2015
2015%

Infraestructures i serveis socials

  Educació

  Salut 

  Prog. Pol i Salut Reproductiva

  Aigua i Sanejament

  Govern i societat civil

  Organitzacions i institucions de la igualtat de les dones

  Altres serveis socials 

6.664.229

42.028

933.288

1.610.137

1.173.710

323.161

-

634.087

4.137.478
358.597
1.348.626
16.000
1.123.485
110.620
-
299.922

43,46%

3,77%

14,17%

0,17%
11,80%
1,16%
-
3,15%

Infraestructures i serveis econòmics

-

--
Sectors productius2.252.4832.457.32825,81%

Multisectorial

  Protecció general del medi ambient

  Altres multisectorials

-

-

-

627.770
2.770
625.000

6,59%

0,03%

6,57%

Subministrament de béns i ajuda general a programes 330.000103.4611,09%
Activitats relacionades amb el deute---
Ajuda d'emergència1.977.3671.700.00017,86%
Costos administratius---
Ajuda a refugiats en el país donant-489.3445,14%
Sense especificació / no classificats

  Accions no identificades

  Sensibilització/educació per al desenvolupament
159.240
159.240
-
4.491
4.491
-
0,05%
0,05%
-
AOD bilateral bruta total destinada al país11.383.3219.519.875100%
 
ORIENTACIONS SECTORIALS / ORIENTACIONS ALS ODM
2011
2012
2013
Serveis socials bàsics26,08%31,79%21,64%

 

Per saber-ne més

Per saber-ne més