AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

L’ajuda en xifres

A continuació es presenta l'evolució de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament espanyola des de l'any 1985. La línia negra marca la relació entre l'AOD i la renda nacional bruta espanyola (RNB).

Evolució de l'Ajuda Oficial Espanyola 1985-2013

 

 

Canalització de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament 2009-2013: 15581 milanos d'euros. Multibilateral 18%, Multilateral 40%, Bilateral directa 42%Canalització de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament 2005-2008: 13986 milions d'euros. Multibilateral 20%, Multilateral 34%, Bilateral directa 46%