AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Info@OD: Ajuda en xifres

Info@od és una aplicació informàtica per poder fer consultes sobre dades de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament de la Cooperació Espanyola.

L'objectiu principal és fer que aquesta informació sigui més accessible per a la població.

Per assolir aquests objectius, Info@od compta amb diferents mòduls relacionats entre si:

  • Info@od analista: eina d'accés lliure que permet fer cerques i anàlisis de les dades de l'AOD espanyola de manera àgil i transparent. Permet crear taules i informes en funció dels paràmetres fixats a la consulta. Està orientada a usuaris amb formació o coneixements en cooperació internacional que vulguin aprofundir en l'anàlisi de la informació, però també la pot usar el públic en general per fer informes senzills.
  • Cooperació en xifres: eina d'accés lliure que proporciona informació general sobre l'AOD espanyola. Es pretén que sigui un portal intuïtiu i dinàmic que apropi la informació de la Cooperació Espanyola a la població en general. Aquest mòdul és en desenvolupament i s'espera que estigui disponible durant el 2014.
  • Info@od informador: plataforma d'accés restringit per a la recollida d'informació dels projectes de cooperació internacional. Actualment tots els actors oficials (ministeris, comunitats autònomes, FEMP i universitats públiques) i algunes universitats privades proporcionen dades a través d'aquesta plataforma. Aquest mòdul és el que nodreix Info@analista i Info@od divulgatiu amb informació i dades.

 

Gràfic de tres rodes dentades que representen els mòduls d'info@OD