AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Fons dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

      

 

El Fons dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDGF, per les seves sigles en anglès) és un mecanisme de cooperació al desenvolupament creat l'any 2014 per Nacions Unides, amb una aportació inicial del Govern d'Espanya, per tal de promoure el desenvolupament sostenible a través de programes conjunts de caràcter integral i multidimensional.

El Fons parteix de l'experiència, els coneixements, les lliçons apreses i les millores pràctiques acumulades del Fons per a l'assoliment dels ODM. Alhora, té com a propòsit ampliar les seves activitats per fomentar el desenvolupament sostenible parant més atenció a les aliances per al desenvolupament entre actors públics i privats. La perspectiva de gènere i l'apoderament de les dones són prioritats transversals en totes les nostres àrees de treball.

El SDGF busca actuar com a nexe d'unió en la transició des dels ODM als ODS, oferint exemples concrets de "com" aconseguir un món sostenible i avançar l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

 

Vídeo institucional del Fons per als Objectius de Desenvolupament Sostenible | Fons ODS

 

DADES CLAU

 • El Fons dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (Fons ODS) va ser establert l'any 2014 pel PNUD, en representació de les Nacions Unides, mitjançant una contribució inicial del Govern d'Espanya, per tal de promoure el desenvolupament sostenible a través de programes conjunts de caràcter integral i multidimensional.
 • El Fons ODS opera actualment programes conjunts a 22 països, que incideixen a l'hora de millorar la vida de més d´1,5 milions de persones de manera directa o indirecta.
 • Els programes conjunts del Fons ODS cobreixen principalment tres àrees temàtiques: creixement inclusiu per a l'eradicació de la pobresa, seguretat alimentària i nutrició, i aigua i sanejament.
 • Per a la implementació dels seus programes conjunts, el Fons ODS es basa en l'experiència i les lliçons apreses del  Fons per a l'assoliment dels ODM.
 • El procés participatiu per a la formulació dels programes del Fons ha involucrat unes 2.000 persones, procedents de sectors tan diversos com els governs i les administracions nacionals, les comunitats locals, les agències internacionals de desenvolupament i el sector empresarial.
 • Tots els programes del Fons ODS són conjunts. Això significa que cadascun compta, de mitjana, amb la participació de tres agències de l'ONU en un esforç eminentment col·lectiu, enfortint d'aquesta manera la unitat d'acció de l'ONU i la seva capacitat per produir resultats com a única entitat.
 • 14 agències especialitzades de l'ONU i cents de socis nacionals del sector públic i privat participen en les diferents activitats conjuntes del Fons ODS.
 • El Fons ODS també va impulsar activitats per garantir la incorporació de les lliçons apreses durant el procés dels ODM dins de la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
 • Per alinear millor les aliances publicoprivades per al desenvolupament sostenible, el Fons ODS compta amb un Grup Assessor del Sector Privat, integrat per líders de grans companyies de diversos sectors a nivell mundial.
 • El Fons assumeix un compromís absolut amb la transparència financera i programàtica. Tots els fluxos financers s'actualitzen a través del portal d'informació financera de l'MPTF.
 • El pressupost programàtic del Fons ODS és aproximadament de 70 milions de dòlars. Al voltant del 57 % d'aquesta quantitat prové de socis nacionals i internacionals en forma de fons de contrapartida.

Més informació | Fons ODS

Àrees temàtiques del Fons ODS | Accés

Principis del Fons ODS | Accés

 

Per saber-ne més

¿Què està passant?