AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Fons per aconseguir el Objectius de Desenvolupament del Milleni

 

Logotip del Fons ODM en el qual hi participa la Cooperació Espanyola

El Fons per aconseguir el Objectius de Desenvolupament del Milleni (F-ODM) sorgeix de l'acord entre el Govern d'Espanya i les Nacions Unides, a través del PNUD (Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides), per millorar les condicions de vida de milers de persones arreu del món que es troben en situació de pobresa extrema. Actualment, és considerat un dels instruments principals de cooperació internacional per a l'avanç cap els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i la contribució més important feta per un únic donant per a aquest propòsit en la història del sistema de Nacions Unides.

Després de cinc anys de funcionament, aquest fons ha finançat 130 programes conjunts en 50 països de tot el món destinats a donar suport als governs nacionals, autoritats locals i organitzacions de la societat civil en els seus esforços per eradicar la pobresa i la desigualtat a través de l'experiència i l'acció coordinada sobre el terreny de més de 27 agències de Nacions Unides. Cada programa conjunt implica una mitjana de cinc agències de Nacions Unides. Aquest enfocament coordinat es replica a nivell governamental en cada país amb la participació de diversos ministeris i governs locals per executar els programes.

Dades d'administració del fons

 

Imatge d'un mapa mundial amb la distribució dels projectes del Fons ODM en els diferents països

El treball desenvolupat pel Fons ODM es divideix en les vuit finestres temàtiques següents:

En la secció, Canviant vides: l'impacte de la Cooperació,  es recullen els testimonis de persones les vides de les quals s'han transformat gràcies al FCAS.

Més informació:

Facebook

Twitter: @MDGFund

You Tube

Wiki