AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Equador

Bandera de Ecuador, país prioritari de la Cooperació Espanyola
 
Gràfic de l'evolució de l'AOD de la Cooperació Espanyola de 2011 a 2013: 2011, 30 millons d’euros; 2012, 19 millons d’euros, y 2013: 19 millons d’euros.
Gràfic del finançament per entitats públiques dels desemborsaments fets: Administració General de l'Estat 61%, Universitats 1%, Entitats Locals 7%, Comunitats Autónomes 31%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinació per sector d'actuació - Desemborsaments AOD (euros)
 
SECTOS PRIORITZATS
2014
2015
2015%

Infraestructures i serveis socials

  Educació

  Salut 

  Prog. Pol i Salut Reproductiva

  Aigua i Sanejament

  Govern i societat civil

  Organitzacions i institucions de la igualtat de les dones

  Altres serveis socials

2.790.275

234.417

115.828

1.640

355.866

1.385.750

-

676.763

1.837.660
478.952
56.873
281.177
103.060
841.696
-
75.900
27,27%
7,11%
0,84%
4,17%
1,53%
12,49%
-
1,13%

Infraestructures i serveis econòmics

27.664

41.3780,61%
Sectors productius4.291.7323.605.62253,50%

Multisectorial

  Protecció general del medi ambient

  Altres multisectorials

649.281

262.462

386.819

1.007.949

669.170

338.778

14,95%
9,93%
5,03%
Subministrament de béns i ajuda general a programes ---
Activitats relacionades amb el deute---
Ajuda d'emergència256.5994.1720,06%
Costos administratius2.33010.5000,16%
Ajuda a refugiats en el país donant36.50028.9290,43%
Sense especificació / no classificats

  Accions no identificades

  Sensibilització/educació per al desenvolupament
25.000
25.000
-
203.782
203.782
-
3,02%
3,02%
-
AOD bilateral bruta total destinada al país8.079.3836.739.994100%
 
ORIENTACIONS SECTORIALS / ORIENTACIONS ALS ODM
2011
2012
2013
Serveis socials bàsics6,59%3,76%2,70%