AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Eficàcia i qualitat de l’ajuda

La Cooperació Espanyola treballa per contribuir als processos endògens de desenvolupament que lideren els nostres països socis, identificant, en un diàleg obert i inclusiu entre el govern, les institucions i la societat civil, els resultats de desenvolupament als quals es pot contribuir millor des de la nostra experiència i aprenentatges concretant aquells compromisos en els Marcs d'Associació País i integrant tots els actors propis del nostre sistema. En aquest enfocament de gestió per a resultats de desenvolupament, és fonamental consolidar les relacions amb els actors de la Cooperació Espanyola, especialment les ONGD i el sector privat, en aliances estratègiques. Entenem que cada procés de desenvolupament és únic i respon a característiques i contextos diferents i exigeix, per tant, una estratègia de cooperació diferenciada basada en l'experiència i aprenentatges mutus. Hem de millorar la nostra especialització com a donant i això passa per un procés de concentració geogràfica, sectorial i multilateral, concentrant els nostres recursos, capacitats i resultats de desenvolupament en aquells països en els quals la Cooperació Espanyola aporta un valor afegit i té un avantatge comparatiu respecte d'altres donants.

Seis imagenes del proyecto Chureca

Eficàcia

L'enfocament de resultats de desenvolupament ha de ser el principi orientador de les nostres actuacions, alhora que treballarem amb els nostres països socis en l'enfortiment mutu de capacitats perquè hi puguin exercir un lideratge real d'una cooperació dirigida als resultats definits per ells mateixos. Tenim el desafiament de millorar la transparència i la rendició de comptes de les nostres actuacions no només davant la nostra ciutadania, sinó també davant la dels nostres països socis. En aquest sentit, el desenvolupament de l'eina Info@od juntament amb la política d'avaluació suposaran una gran avenç. La heterogeneïtat dels nostres països socis, fonamentalment els països de renda mitjana, ens impulsa a reforçar l'ús de noves modalitats d'ajuda, nous instruments com els que s'esmenten al Fons per a la Promoció del Desenvolupament (FONPRODE) i com l'ajuda programàtica.

 

© Miguel Lizana