AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Eficàcia i coherència

Alumnes d’un taller a La Chureca, projecte de la Cooperació Espanyola

 

La Cooperació Espanyola està fermament compromesa amb l’agenda d’eficàcia del desenvolupament, demostrat clarament per la seva participació activa en el mateix procés de conformació d’aquesta agenda des de la Declaració de París (2005) fins a l’Aliança Global de Busan (2011), per destacar fites clau internacionals recents i mitjançant els seus documents principals de planificació i política de cooperació.

Així, s’analitzen les diferents alternatives i es posen en pràctica les que millor asseguren una cooperació de qualitat i considerant les restriccions que imposa la conjuntura actual i la seva complexitat intrínseca. La Cooperació Espanyola ha avançat en la integració dels estàndards internacionals sobre eficàcia del desenvolupament en tot el procés de planificació.

Treballem pel compliment dels principis d’eficàcia i planificació a través dels Marcs d’Associació País (MAP), els Acords d’Associació Estratègica amb OMUDES i la Programació Operativa de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Alineem la nostra política i acció en consonància amb les polítiques emanades d’organitzacions com la Unió Europea,  l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i Nacions Unides.

Ens encarreguem de l’impuls de l’agenda d’eficàcia i de la seva coordinació amb altres actors de la Cooperació Espanyola, especialment amb altres ministeris. Un treball que es plasma bianualment en l’Informe de Coherència de la Política de Cooperació Espanyola.

Per saber-ne més

¿Què està passant?