AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Educació

A pocs mesos perquè acabi el termini fixat pels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, tots els fòrums internacionals de l'educació celebren els grans avenços experimentats des de l'any 2000. Segons les dades del Global Partnership for Education, des de llavors han accedit a l'escola 19 milions més de nens, s'ha capacitat prop de mig milió de professors i s'han habilitat 37.000 aules noves, en les quals es fan servir els 218 milions de llibres de text que s'han imprès. També, en les escoles de molts d'aquests països s'han experimentat avenços sensibles en la paritat de gènere, on el nombre de nenes que estudien s'ha equiparat al dels nens.

No obstant això, els mateixos fòrums coincideixen quan afirmen que encara queden 57 milions de menors de 15 anys fora de les aules, molts d'ells per la manca d'infraestructures, per problemes geogràfics o per viure en països fràgils o afectats per conflictes. I, a més, l'ensenyament que reben dista molt de posseir la qualitat mínima perquè el seu pas per l'educació bàsica els permeti aconseguir els objectius escolars, socials i laborals necessaris per realitzar-se plenament. Segons l'últim informe de seguiment del programa  Educación para todos de la UNESCO, a finals de 2015 encara caldran 1,6 milions de professors en els països en desenvolupament.Classe de nenes musulmanes

En aquest àmbit, la Cooperació Espanyola té com a missió principal col·laborar amb els seus països socis en l'establiment d'una educació bàsica de qualitat, dirigida als col·lectius més desfavorits des d'un enfocament propedèutic que els faciliti l'accés a la vida social i laboral. Entesa com un servei bàsic, la nostra cooperació internacional treballa perquè l'educació als països en desenvolupament es construeixi des de la participació activa de la societat, a través dels seus col·lectius i institucions representatives, i per a això ofereix l'experiència assolida en iniciatives reconegudes mundialment, com ara els Programes d'Alfabetització i Educació Bàsica d'Adults (PAEBA) o el Programa d'Escoles Taller.

D'aquesta manera, col·laborem en aquests països amb l'engegada dels seus sistemes educatius o enfortim els existents, i posem una cura especial en la qualitat, l'accés universal i equitatiu i la inclusió. I tot plegat ho fem d'acord amb els principis d'harmonització i coresponsabilitat amb altres donants, amb les organitzacions de la societat civil i les institucions privades.

Les nostres funcions en el treball de la cooperació internacional per al sector educatiu són:

  • Desenvolupament de les directrius que la nostra política de cooperació educativa posa en pràctica, mitjançant programes i iniciatives per a la millora i l'enfortiment dels sistemes educatius dels nostres països socis; així com en la sensibilització de la societat espanyola respecte de la situació mundial crítica, mitjançant activitats d'educació per al desenvolupament que es fan a les nostres escoles.
  • Participació conjunta amb altres actors espanyols, entitats públiques regionals i locals i organitzacions de la societat civil en el disseny, planificació, seguiment i finançament de propostes educatives executades sobre el terreny als països en desenvolupament.
  • Alineament a través de la col·laboració, la participació i el finançament d'organismes internacionals com la UNESCO, els seus instituts especialitzats i la seva Oficina Regional per a Amèrica Llatina i el Carib (OREALC); l'Aliança Mundial per l'Educació (GPE), UNICEF, l'OEI i altres organismes especialitzats en la cooperació internacional en educació.

En paraules del secretari general actual de Nacions Unides, l'educació "és la inversió millor i més senzilla que les nacions poden fer per construir societats pròsperes, saludables i equitatives. L'educació desencadena el potencial humà en els individus i en les societats per resoldre els problemes actuals, afrontar el reptes del futur i viure en un món lliure de pobresa, [perquè quan] situem l'educació en primer lloc, podem reduir la pobresa i la fam, posar fi al malbaratament de potencialitats i esperar societats més fortes i millors per a tots".