AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Consultes tècniques

És un servei de col·laboració entre tots els actors de la Cooperació Espanyola i totes aquelles entitats públiques o privades relacionades amb la cooperació al desenvolupament. Amb aquest servei es pot sol·licitar assessoria tècnica, acompanyament o fins i tot socis per implementar determinades actuacions amb l'objectiu de promoure tant l'aprenentatge com la generació de sinergies i evitar duplicitats en el sistema.

Per exemple: una entitat que hagi d'iniciar un projecte pot contactar amb la coordinació de la Cooperació Espanyola, emplenant el formulari que apareix a sota, per buscar socis en una zona determinada o amb experiència en l'àrea.

Aquest servei també el pot aprofitar el sector privat per potenciar les seves polítiques de Responsabilitat Social Corporativa dirigides a la cooperació al desenvolupament. Podran accedir a recursos d'informació i coneixement que puguin ser d'interès a través de l'enviament del formulari, indicant-hi que la consulta es dirigeix a l'"Àrea de desenvolupament econòmic de la SGCID".