AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Comité de Ayuda al Desarrollo

Logotip OCDEEl Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE, del qual l'Estat espanyol n'és part des de 1991, és format per 29 membres que l'integren sobre la base del compliment dels criteris següents: que disposin d'estratègies adients, polítiques i marcs institucionals que garanteixin la capacitat de desenvolupar un programa de cooperació al desenvolupament, que hagin incorporat eines per al mesurament de l'esforç i que hagin desenvolupat un sistema de seguiment i avaluació.

Des de llavors, Espanya ha complit els seus compromisos d'implementar les recomanacions fetes pel CAD, d'usar les seves guies i documents de referència, així com de sotmetre's a l'examen entres iguals periòdic (cada quatre anys) de la seva cooperació al desenvolupament i de donar suport com a examinador en les valoracions d'altres països.

L'últim examen entre iguals al qual se va sotmetre Espanya fou l'any 2011. En aquest document es feren una sèries de recomanacions, entre les quals cal destacar, per esmentar-ne algunes: una major concentració geogràfica, sectorial i multilateral; una descripció clara de criteris per definir països socis; un marc més articulat de treball amb la societat civil; una millora en l'orientació a resultats de desenvolupament; una major rendició de comptes, o una millora en els mecanismes d'avaluació i seguiment. Les activitats de planificació posteriors han intentat incorporar aquestes recomanacions. De fet, el IV Pla Director actual de la Cooperació Espanyola s'ha inspirat, en gran mesura, en aquestes recomanacions, a partir d'una anàlisi rigorosa de les nostres capacitats i dels recursos disponibles.

Posteriorment, el novembre de 2013, Espanya es va sotmetre voluntàriament a un examen intermedi del CAD que assenyala, tot i les difícils circumstàncies econòmiques que s'han traduït en retallades addicionals importants al pressupost de l'AOD espanyola, amb l'aprovació del IV Pla Director el mes de desembre de 2012 s'ha "fet un progrés considerable en l'aplicació de moltes de les recomanacions del Comitè de 2011".

Per saber-ne més